การจัดการโปรไฟล์อุปกรณ์เคลื่อนที่อัจฉริยะ

ใช้โปรไฟล์อุปกรณ์เคลื่อนที่อัจฉริยะเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าบนอุปกรณ์อัจฉริยะของคุณได้ เช่น iPad, iPhone และแถบเล็ต Android และสมาร์ทโฟน โปรไฟล์อุปกรณ์เคลื่อนที่อัจฉริยะมีเพย์โหลดที่เกี่ยวข้องกัน แต่ละเพย์โหลดมีการตั้งค่าเฉพาะ (ตัวอย่างเช่น เพย์โหลดของ WiFi สามารถมี SSID และรหัสผ่านสำหรับเครือข่าย WiFi ได้) 

ในการจัดการแอพพลิเคชัน Wavelink บนอุปกรณ์อัจฉริยะ ให้ใช้โปรไฟล์การกำหนดค่าแอพพลิเคชัน เพย์โหลดที่เชื่อมโยงกับเพย์โหลดการกำหนดค่าแอพพลิเคชันจะใช้เฉพาะกับแอพพลิเคชันที่คุณกำลังจัดการ

หากคุณต้องการที่จะดำเนินงาน เช่น การล็อกหรือการปลดล็อกอุปกรณ์ ให้ดูที่ งานของอุปกรณ์จาก Avalanche Console.

หากคุณต้องการจัดการการตั้งค่าของอุปกรณ์ WindowsCE, Windows Mobile, Palm หรือ DOS ให้ใช้โปรไฟล์อุปกรณ์เคลื่อนที่แบบ AIDC สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับโปรไฟล์อุปกรณ์เคลื่อนที่ AIDC ให้ดูที่ การจัดการโปรไฟล์อุปกรณ์เคลื่อนที่ AIDC

การตั้งค่าในเพย์โหลดจะถูกส่งไปที่อุปกรณ์ หลังจากเพย์โหลดนั้นเชื่อมยังกับโปรไฟล์แล้วเท่านั้น และโปรไฟล์จะถูกเปิดใช้และปรับใช้กับโฟลเดอร์ เมื่อมีโปรไฟล์หลายรายการปรับใช้อยู่กับโฟลเดอร์ที่อุปกรณ์อยู่ อุปกรณ์จะสามารถรับเพย์โหลดจากโปรไฟล์ที่ปรับใช้ทั้งหมดได้ อย่างไรก็ตาม แต่ละอุปกรณ์สามารถรับเพย์โหลดข้อจำกัด และเพย์โหลดรหัสผ่าน ได้เพียงแค่หนึ่งรายการ หากมีการปรับใช้เพย์โหลดข้อจำกัดหรือรหัสผ่านมากกว่าหนึ่งรายการ อุปกรณ์จะใช้เพย์โหลดที่มีความสำคัญสูงสุด

เมื่อลบเพย์โหลดออกจากโปรไฟล์ การตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับเพย์โหลดนั้นจะถูกลบจากอุปกรณ์ ตัวอย่างเช่น หากคุณใช้โปรไฟล์เพื่อส่งการตั้งค่า WiFi ไปยังอุปกรณ์ จากนั้นลบเพย์โหลดออกจากโปรไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์นั้นในภายหลัง เมื่ออุปกรณ์เชื่อมข้อมูล ข้อมูลประจำตัว WiFi จะถูกลบจากอุปกรณ์นั้น

โฟลเดอร์ที่เลือกในผังการทำงานเมื่อคุณสร้างโปรไฟล์จะเป็นตำแหน่งเริ่มต้นของโปรไฟล์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการโปรไฟล์อุปกรณ์เคลื่อนที่อัจฉริยะและเพย์โหลด ให้ดูหัวข้อต่อไปนี้:

การแก้ไขโปรไฟล์อุปกรณ์เคลื่อนที่อัจฉริยะ

การแก้ไขโปรไฟล์การกำหนดค่าแอพพลิเคชัน

ในการสร้างโปรไฟล์อุปกรณ์เคลื่อนที่อัจฉริยะจากแถบโปรไฟล์:

1  คลิก โปรไฟล์ใหม่ ในแถบคำสั่ง โปรไฟล์ที่มี

2  หน้าต่างโต้ตอบ โปรไฟล์ใหม่ จะปรากฏขึ้น คลิกที่ชื่อของชนิดของโปรไฟล์ที่คุณต้องการสร้าง

3  หน้าต่างโต้ตอบ โปรไฟล์อุปกรณ์เคลื่อนที่อัจฉริยะ จะปรากฏขึ้น ป้อนชื่อโปรไฟล์ในกล่องข้อความ ชื่อ

4  ในการเพิ่มเพย์โหลดไปยังโปรไฟล์ ให้เปิดใช้งานกล่องกาเครื่องหมายหรือปุ่มตัวเลือกถัดจากชื่อของเพย์โหลดนั้น

5  คลิก บันทึก

 


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?    

บทความนี้:

ไม่ถูกต้อง

ไม่สมบูรณ์

ไม่ใช่ที่ฉันต้องการ

อื่นๆ

© 2016 Wavelink Corporation. All Rights Reserved.