การจัดการแพ็คเกจซอฟต์แวร์

แพ็คเกจซอฟต์แวร์เป็นชุดไฟล์แอพพลิเคชันที่อยู่ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ ซึ่งครอบคลุมยูทิลิตี้ใช้งานเพื่อกำหนดค่าหรือจัดการแอพพลิเคชันจากคอนโซล Avalanche แพ็คเกจซอฟต์แวร์ Avalanche มักมีเกณฑ์การเลือกเริ่มต้นที่ไม่สามารถแก้ไขได้

แถบคำสั่งแพ็คเกจซอฟต์แวร์ในหน้ารายละเอียดโปรไฟล์ซอฟต์แวร์อนุญาตให้คุณใช้เพื่อเพิ่มและกำหนดค่าแพ็คเกจซอฟต์แวร์ที่เชื่อมโยงกับโปรไฟล์ซอฟต์แวร์นั้น คุณสามารถเปิดใช้แพ็คเกจ กำหนดค่าการเปิดใช้งานและแจกจ่ายแพ็คเกจ และใช้ยูทิลิตี้แพ็คเกจเพื่อกำหนดค่า

หากต้องการใช้ยูทิลิตี้แพ็คเกจเพื่อกำหนดค่าแพ็คเกจจากคอนโซลเว็บ คุณจะต้องติดตั้ง JRE ล่าสุดไว้ในคอมพิวเตอร์ที่จะใช้คอนโซลเว็บ Avalanche จะดาวน์โหลดยูทิลิตี้หนดค่าไปยังคอมพิวเตอร์ภายในเพื่อให้คุณสามารถกำหนดค่าแพ็คเกจ จากนั้นบันทึกการเปลี่ยนแปลงไปยังแพ็คเกจเซิร์ฟเวอร์องค์กร

นอกจากนี้คุณยังสามารถเรียกดูแพ็คเกจที่ปัจจุบันเชื่อมโยงอยู่กับโปรไฟล์ซอฟต์แวร์ของคุณ รายละเอียดต่อไปนี้จะมีการแสดงในแถบคำสั่งแพ็คเกจซอฟต์แวร์:

ฟิลด์

คำอธิบาย

ชื่อแพ็คเกจ

แสดงชื่อแพ็คเกจซอฟต์แวร์

กำหนดค่า

แสดงวันที่ เวลาและผู้ใช้สำหรับส่วนกำหนดค่าแพ็คเกจล่าสุด

สถานะ

แสดงสถานะการเปิด/ปิดใช้งานแพ็คเกจซอฟต์แวร์

ประเภท

แสดงประเภทแพ็คเกจซอฟต์แวร์ แพ็คเกจซอฟต์แวร์จะแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ต่อไปนี้

ควบคุม แพ็คเกจใช้ภายในเฉพาะสำหรับคอนโซล Avalanche โปรไฟล์เครือข่ายเป็นตัวอย่างของแพ็คเกจควบคุม

แอพพลิเคชัน แพ็คเกจที่ติดตั้งแอพพลิเคชันที่สามารถเรียกใช้จากหน้าจอ เมนูแอพพลิเคชัน ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ ตัวอย่างแพ็คเกจแอพพลิเคชัน เช่น ไคลเอ็นต์ Telnet

สนับสนุน แพ็คเกจนำส่งไฟล์ โดยไม่มีการเพิ่มรายการใหม่ ๆ ไปยังหน้าจอ เมนูแอพพลิเคชัน ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ ตัวอย่างแพ็คเกจบริการรองรับเช่น แพ็คเกจที่ทำหน้าที่อัพเดตไฟล์ที่มีอยู่เดิม

เรียกใช้อัตโนมัติ แพ็คเกจเหล่านี้จะเรียกใช้อัตโนมัติหลังดาวน์โหลด แต่จะไม่ปรากฏขึ้นที่รายการแอพพลิเคชันของอุปกรณ์เคลื่อนที่ ชุดอัพเดต Enabler เป็นตัวอย่างของแพ็คเกจเรียกใช้งาน

เวอร์ชั่น

แสดงเวอร์ชั่นแพ็คเกจซอฟต์แวร์

ชื่อ

แสดงชื่อแพ็คเกจซอฟต์แวร์

ผู้จัดหา

แสดงผู้จัดหาแพ็คเกจซอฟต์แวร์

การเพิ่มแพ็คเกจซอฟต์แวร์

การจัดทำแพ็คเกจซอฟต์แวร์ใหม่

การจัดทำแพ็คเกจ CAB หรือ MSI

การคัดลอกแพ็คเกจซอฟต์แวร์

การกำหนดค่าแพ็คเกจซอฟต์แวร์ผ่านยูทิลิตี้

การกำหนดค่าแพ็คเกจซอฟต์แวร์สำหรับการติดตั้งแบบหน่วงเวลา

การแจกจ่ายแพ็คเกจแบบ Peer-to-Peer

 


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?    

บทความนี้:

ไม่ถูกต้อง

ไม่สมบูรณ์

ไม่ใช่ที่ฉันต้องการ

อื่นๆ

© 2016 Wavelink Corporation. All Rights Reserved.