การสร้างกฎการลงทะเบียนสำหรับอุปกรณ์อัจฉริยะ

ในการจัดการอุปกรณ์อัจฉริยะโดยใช้ Avalanche ให้สร้างกฎการลงทะเบียน กฎการลงทะเบียนอนุญาตอุปกรณ์ในการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์และแสดงอุปกรณ์ในโฟลเดอร์ที่ถูกต้อง กฎการลงทะเบียนมี ID, รหัสผ่าน และโฟลเดอร์ที่ซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้กฎถูกวางไว้

ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์กับ Avalanche ผู้ใช้อุปกรณ์ต้องระบุ ID และรหัสผ่านการลงทะเบียน เมื่ออุปกรณ์เชื่อมต่อ อุปกรณ์จะลงทะเบียนและวางไว้ในโฟลเดอร์ที่เกี่ยวข้องกับกฎการลงทะเบียนที่อุปกรณ์ใช้ คุณมีตัวเลือกที่จะย้ายอุปกรณ์ไปยังโฟลเดอร์อื่นหลังจากลงทะเบียนแล้ว แต่หากอุปกรณ์ลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง อุปกรณ์นั้นจะถูกย้ายกลับมาที่โฟลเดอร์ที่เกี่ยวข้องกับกฎการลงทะเบียน

คุณสามารถสร้ากฎการลงทะเบียนสำหรับกลุ่มบุคคลที่ตุณระบุ หรือสำหรับหน่วยงานในองค์กรได้ในไดเรกทอรี่ LDAP

กลุ่ม นโยบายกลุ่มอนุญาตให้อุปกรณ์ใด ๆ ที่ใช้นโยบายสามารถลงทะเบียนได้ การลงทะเบียนอุปกรณ์โดยใช้กฎการลงทะเบียนกลุ่ม ผู้ใช้ต้องให้ชื่อการลงทะเบียนและรหัสผ่าน อุปกรณ์จะถูกใส่ในโฟลเดอร์ที่เกี่ยวข้องกับกฎการลงทะเบียน

LDAP เมื่อคุณสร้างกฎการลงทะเบียนแบบ LDAP แล้ว คุณจะสามารถเชื่อมโยงกฎการลงทะเบียนให้หน่วยงานขององค์กรเข้าไปในบริการไดเร็กทอรี่ LDAP ของคุณได่ ในการลงทะเบียนอุปกรณ์โดยใช้กฎการลงทะเบียนแบบ LDAP ผู้ใช้ต้องกำหนดชื่อและรหัสผ่านสำหรับลงทะเบียน พร้อมกับโดเมนและชื่อผู้ใช้ของเขาเอง อุปกรณ์จะถูกใส่ในโฟลเดอร์ที่เกี่ยวข้องกับกฎการลงทะเบียน

ก่อนที่คุณจะสร้างกฎการลงทะเบียน LDAP คุณต้องติดตั้งเซิร์ฟเวอร์องค์กรของ Avalanche และกำหนดค่า Avalanche ด้วยที่อยู่ของเซิร์ฟเวอร์องค์กรและเซิร์ฟเวอร์ LDAP ที่มีอยู่ก่อน สำหรับข้อมูลเรื่องการกำหนดค่าค่าติดตั้งเหล่านี้ ให้ดูที่ การกำหนดค่าค่าติดตั้งระบบทั่วไป

กฎการลงทะเบียนแต่ละกฎต้องที ID เฉพาะตัว เราขอแนะนำว่าการใช้งานกฎการลงทะเบียนมี ID ที่ซึ่งเฉพาะเจาะจงกับบริษัทของคุณและระบุเป้าหมายสำหรับกฎการลงทะเบียน ตัวอย่างเช่น คุณอาจสร้าง ID ลงทะเบียนที่ขึ้นต้นด้วยชื่อบริษัทของคุณจากนั้นชื่อของฝ่ายที่จะใช้กฎการลงทะเบียน สำหรับเหตุผลด้านความปลอดภัย คุณไม่สามารถสร้างกฎการลงทะเบียนที่มี ID เดียวกันกับกฎที่ถูกใช้โดยบริษัทอื่น

อุปกรณ์จะใช้กฎการลงทะเบียนเมื่ออุปกรณ์ลงทะเบียนเท่านั้น หากคุณเปลี่ยนโฟลเดอร์ที่เกี่ยวข้องกับกฎการลงทะเบียน อุปกรณ์ที่ถูกลงทะเบียนอยู่แล้วจะไม่ได้รับผลกระทบและจะไม่เปลี่ยนโฟลเดอร์ หากคุณเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ไปยังโฟลเดอร์ใหม่ อุปกรณ์จะถูกเคลื่อนย้ายกลับไปที่โฟล์เดอร์กฎการลงทะเบียนเท่านั้นหากผู้ใช้พยายามที่จะลงทะเบียนอุปกรณ์ใหม่ คุณสามารถมีกฎการลงทะเบียนที่สอดคล้องกับโฟลเดอร์ได้มากกว่าหนึ่งกฎ

กฎการลงทะเบียนทั้งหมดสำหรับบริษัทของคุณมีให้ใช้งานได้ในแต่ละโฟลเดอร์ของบริษัท ตราบใดที่ผู้ใช้ได้รับอนุญาตสำหรับกฎการลงทะเบียน ผู้ใช้สามารถสร้างหรือแก้ไขกฎการลงทะเบียนได้จากโฟลเดอร์ใด ๆ อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณนำกฎการลงทะเบียนไปใช้ คุณต้องรวมโฟลเดอร์ที่เชื่อมโยงกับกับกฎเข้าในการนำไปใช้ด้วย

การสร้างกฎการลงทะเบียน:

1  คลิกแท็บ การลงทะเบียน ในแผนผังการนำทาง ให้เลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการเชื่อมโยงกฎไว้กับ ในแผงกฎการลงทะเบียน ให้คลิก เพิ่ม

-หรือ-

ในแผนผังการนำทาง ให้เลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการสร้างกฎและคลิก มุมมอง ในหน้ารายละเอียดโฟลเดอร์ ให้คลิก เพิ่ม ในแผงกฎการลงทะเบียน กล่องโต้ตอบ กฎการลงทะเบียน จะปรากฏขึ้น

2  พิมพ์ ID การลงทะเบียนและรหัสผ่านในกล่องข้อความ

3  เลือกระหว่างชนิดกฎที่ใช้สำหรับกลุ่มบุคคลหรือ LDAP หากคุณสร้างกฎสำหรับ LDAP ให้เลือกหน่วยงานในองค์กรที่คุณต้องการเชื่อมโยงกับกฎการลงทะเบียนนี้ ตัวเลือก LDAP ใช้งานได้เฉพาะในกรณีที่คุณมี LANDesk Mobility Manager ติดตั้งไว้อยู่

4  เมื่อคุณใช้งานแอพพอร์ทัล LANDesk กับ Avalanche โดยปกติแอพพอร์ทัลจะขอให้ผู้ใช้แต่ละคนให้ข้อมูลประจำตัว LDAP ของตนเพื่อใช้งานแอพ หากคุณต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้เข้าถึงแอพพอร์ทัลโดยไม่ต้องให้ข้อมูลประจำตัว ให้ล้างตัวเลือก ร้องขอข้อมูลประจำตัว LDAP เพื่อเข้าถึงพอร์ทัลขององค์กร

5  หากคุณต้องการให้อุปกรณ์แสดงข้อตกลงสิทธิ์ใช้งานสำหรับผู้ใช้ (EULA) ไปยังผู้ใช้อุปกรณ์เพื่อให้ยอมรับก่อนจะเริ่มใช้ในการจัดการ คุณสามารถอัพโหลดข้อตกลงของคุณเองหรือแก้ไขแม่แบบที่ Wavelink มีให้ได้ คลิก ดาวน์โหลดแม่แบบ เพื่อดูแม่แบบตัวอย่าง หรือคลิก เลือกดู เพื่ออัพโหลดไฟล์ข้อความของคุณเอง

6  คลิก บันทึก

7  ดำเนินการปรับใช้เพื่อส่งกฎการลงทะเบียนไปยังเซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์อัจฉริยะ ทำให้แน่ใจว่าได้รวมโฟลเดอร์ที่เกี่ยวข้องกับกฎไว้ในโฟลเดอร์ที่นำไปใช้แล้ว

เมื่ออุปกรณ์ใช้กฎการลงทะเบียน อุปกรณ์จะถูกวางไว้ในคลังของโฟลเดอร์และโปรไฟล์อุปกรณ์อัจฉริยะที่ถูกปรับใช้กับโฟลเดอร์จะถูกปรับใช้กับอุปกรณ์ด้วย

 


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?    

บทความนี้:

ไม่ถูกต้อง

ไม่สมบูรณ์

ไม่ใช่ที่ฉันต้องการ

อื่นๆ

© 2014 Wavelink Corporation. All Rights Reserved.