การกำหนดค่าแพ็คเกจซอฟต์แวร์สำหรับการติดตั้งแบบหน่วงเวลา

สามารถกำหนดค่าแพ็คเกจซอฟต์แวร์สำหรับติดตั้งแบบหน่วงเวลาได้ แพ็คเกจหน่วงเวลาจะถูกดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์เคลื่อนที่เหมือนกับแพ็คเกจอื่น ๆ แต่จะไมมีการติดตั้งไปยังอุปกรณ์จนกว่าจะถึงเวลาเปิดใช้งานที่กำหนดไว้ สำหรับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง แพ็คเกจที่ดาวน์โหลดจะถูกจัดเก็บไว้ในส่วนจัดเก็บแบบไม่สูญหายและจะถูกเก็บรักษาไว้แม้ว่าจะมีการปิดเครื่องไปแล้วและเปิดใหม่ก็ตาม

การกำหนดค่าแพ็คเกจซอฟต์แวร์สำหรับติดตั้งแบบหน่วงเวลา:

1  จากแท็บ โปรไฟล์ คลิกชื่อโพรไฟล์ซอฟต์แวร์กับแพ็คเกจที่คุณต้องการกำหนดค่า

2  หน้า รายละเอียดโปรไฟล์ซอฟต์แวร์ จะปรากฏขึ้น จากแถบคำสั่ง แพ็คเกจซอฟต์แวร์ คลิกที่ชื่อแพ็คเกจที่ต้องการกำหนดค่า

3  หน้า รายละเอียดแพ็คเกจซอฟต์แวร์ จะปรากฏขึ้น คลิก แก้ไข

4  กำหนดค่าการติดตั้งตามต้องการ:

หากต้องการหน่วงการเปิดใช้แพ็คเกจไปจนกว่าจะถึงวันที่และเวลาที่ต้องการ ให้ใช้ วันที่ติดตั้ง เปิดทำงานแพ็คเกจที่หน่วงเวลาจากนั้นคลิกที่ปุ่มปฏิทินเพื่อเลือกวันที่ จากนั้นพิมพ์เวลาในกล่องข้อความที่จัดไว้ให้

หน่วงการติดตั้งแพ็คเกจเพิ่มเติมหลังจากหน่วงไปแล้ว โดยกำหนดค่าจากตัวเลือก ติดตั้งหน่วงเวลา ค่านี้จะหน่วงเวลาติดตั้งแพ็คเกจหลังจากดาวน์โหลดไว้แล้ว

หากคุณต้องการเปิดใช้แพ็คเกจในอุปกรณ์ระหว่างกรอบเวลาที่กำหนด ให้ใช้ ติดตั้งหน้าต่าง เพื่อกำหนดระยะเวลาที่จะเปิดใช้แพ็คเกจ

หากคุณต้องการให้ผู้ใช้อุปกรณ์สามารถเลือกบอกล้างระยะหน่วงการติดตั้งแพ็คเกจซอฟต์แวร์ ให้ทำเครื่องหมายที่กล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตให้ผู้ใช้อุปกรณ์เพื่อติดตั้งตามที่ต้องการ หากเลือกตัวเลือกนี้ ผู้ใช้จะสามารถติดตั้งแพ็คเกจได้ทันทีที่มีการดาวน์โหลด

หากคุณต้องการใช้อุปกรณ์สำหรับแจกจ่ายแพ็คเกจพรอกซี่ ให้ใช้ตัวเลือก ใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับการแจกจ่ายของแพ็คเกจนี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกนี้ได้จาก การแจกจ่ายแพ็คเกจแบบ Peer-to-Peer

5  บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

 


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?    

บทความนี้:

ไม่ถูกต้อง

ไม่สมบูรณ์

ไม่ใช่ที่ฉันต้องการ

อื่นๆ

© 2014 Wavelink Corporation. All Rights Reserved.