การเพิ่มพร็อกซี SNMP

คอนโซล Avalanche ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าพร็อกซี SNMP หนึ่งรายการหรือมากกว่านั้นไปสำหรับโปรไฟล์แจ้งเตือน เมื่อเพิ่มพร็อกซีไปยังโปรไฟล์ คอนโซลจะส่งต่อการแจ้งเตือนทั้งหมดอัตโนมัติสำหรับโปรไฟล์ดังกล่าวไปยังที่อยู่ IP ของพร็อกซี ทำให้คุณสามารถผสานการทำงานของ Avalanche กับชุดเครื่องมือจัดการเครือข่ายที่มีอยู่ได้

การเพิ่มพร็อกซี SNMP:

1  จากแถบคำสั่ง โปรไฟล์ที่มี ในแถบ โปรไฟล์ คลิกที่โปรไฟล์แจ้งเตือนที่คุณต้องการแก้ไข

หน้ารายละเอียดโปรไฟล์แจ้งเตือนจะปรากฏขึ้น

2  คลิก แก้ไข

หน้า แก้ไขโปรไฟล์แจ้งเตือน จะปรากฏขึ้น

3  คลิก ใหม่ ในแถบคำสั่ง การส่งต่อ SNMP

หน้าต่างโต้ตอบ SNMP ใหม่ จะปรากฏขึ้น

4  พิมพ์ ที่อยู่ IP ของพร็อกซี SNMP ในกล่องข้อความ จากนั้นคลิก บันทึก

 


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?    

บทความนี้:

ไม่ถูกต้อง

ไม่สมบูรณ์

ไม่ใช่ที่ฉันต้องการ

อื่นๆ

© 2016 Wavelink Corporation. All Rights Reserved.