การแก้ไขคอลัมน์

บางคอลัมน์ในแถบคำสั่งจะให้ตัวเลือกของการจัดเรียงข้อมูลในรายการตามคอลัมน์นั้น จัดเรียงรายการตามคอลัมน์โดยการคลิกชื่อของคอลัมน์ คลิกครั้งแรกจะจัดเรียงรายการตามลำดับตัวอักษร และคลิกครั้งที่สองจะจัดเรียงรายการย้อนลำดับตัวอักษร ในการแสดงข้อมูลอื่นในแถบคำสั่ง อุปกรณ์เคลื่อนที่ ให้สร้างคอลัมน์ใหม่หรือจัดเรียงคอลัมน์ใหม่

การแก้ไขคอลัมน์ที่แสดง:

1  ในแถบคำสั่งอุปกรณ์เคลื่อนที่บนแถบ คลัง ให้คลิก แก้ไขคอลัมน์

หน้าต่างโต้ตอบ แก้ไขคอลัมน์ จะปรากฏขึ้น รายการคอลัมน์ที่มีจะแสดงหัวข้อคอลัมน์ที่ไม่ได้แสดงในแถบคำสั่งอยู่ตอนนี้ รายการคอลัมน์ที่เลือกจะแสดงหัวข้อคอลัมน์ที่แสดงในแถบคำสั่งอยู่ตอนนี้

2  ในการเพิ่มคอลัมน์ ให้เลือกคอลัมน์ที่คุณต้องการแสดงจากรายการคอลัมน์ที่มี แล้วคลิก เพิ่ม

-หรือ-

ในการลบคอลัมน์ออกจากรายการคอลัมน์ที่เลือก ให้เลือกคอลัมน์ที่คุณต้องการลบ แล้วคลิก ลบ

ชื่อคอลัมน์จะย้ายไปยังรายการที่เหมาะสม

3  ใช้ปุ่ม เลื่อนขึ้น เลื่อนขึ้นบนสุด เลื่อนลง และ เลื่อนลงล่างสุด ในการแก้ไขลำดับที่คอลัมน์ปรากฏในแถบคำสั่งอุปกรณ์เคลื่อนที่

4  เมื่อคุณทำเสร็จสิ้น ให้คลิก บันทึก

คอลัมน์จะจัดเรียงตามการแก้ไขของคุณ

การแสดงคอลัมน์กำหนดเอง:

1  ในแถบคำสั่งอุปกรณ์เคลื่อนที่บนแถบ คลัง ให้คลิก แก้ไขคอลัมน์

หน้าต่างโต้ตอบ แก้ไขคอลัมน์ จะปรากฏขึ้น

2  คลิก เพิ่มกำหนดเอง

หน้าต่างโต้ตอบ เพิ่มคุณสมบัติกำหนดเอง จะปรากฏขึ้น

3  คลิก เลือก เพื่อเลือกคุณสมบัติที่คุณต้องการเพิ่มเป็นคอลัมน์ นี่สามารถเป็นคุณสมบัติกำหนดเองได้

4  ในกล่องข้อความ ชื่อคอลัมน์ ให้ป้อนชื่อของคอลัมน์ที่คุณต้องการให้แสดงในแถบคำสั่งอุปกรณ์เคลื่อนที่

5  จากส่วนแสดงรายการ ชนิดข้อมูล ให้เลือกชนิดข้อมูลสำหรับคุณสมบัตินี้ (นี่สามารถเป็นสตริง จำนวนเต็ม หรือข้อมูลบูลีนได้)

6  ในกล่องข้อความ ข้อความอธิบาย ให้ป้อนชื่อของข้อความอธิบายที่คุณต้องการแสดง นี่คือข้อความที่จะแสดงหากคุณใช้เมาส์ไปอยู่เหนือชื่อคอลัมน์

7  คลิก บันทึก เพื่อย้อนกลับไปยังหน้าต่างโต้ตอบ แก้ไขคอลัมน์

ตอนนี้ชื่อคอลัมน์สำหรับคุณสมบัติจะปรากฏในรายการ คอลัมน์ที่มี

8  เลือกชื่อคอลัมน์แล้วคลิก เพิ่ม เพื่อย้ายคุณสมบัติไปยังรายการ คอลัมน์ที่เลือก

9  เมื่อคุณทำเสร็จสิ้น ให้คลิก บันทึก

คอลัมน์จะจัดเรียงใหม่ตามการแก้ไขของคุณ

 


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?    

บทความนี้:

ไม่ถูกต้อง

ไม่สมบูรณ์

ไม่ใช่ที่ฉันต้องการ

อื่นๆ

© 2016 Wavelink Corporation. All Rights Reserved.