ตัวสั่งการ

ชุดอักขระเกณฑ์การเลือกทั้งหมดจะถูกประเมินจากซ้ายไปขวา ตัวสั่งการที่มีลำดับเหนือกว่าจะถูกใช้เมื่อคำนวณเกณฑ์การเลือก หากมีตัวสั่งการมากกว่าหนึ่งรายการ คุณจะต้องแทรกวงเล็บเพื่อให้สามารถประเมินชุดอักขระเกณฑ์การเลือกได้อย่างถูกต้อง

ตัวอย่างเช่น:

(ชื่อรุ่น=3840) หรือ ((ชื่อรุ่น=6840) และ (ชื่อแป้นพิมพ์= 46Key))

รายการนี้ใช้ระบุว่าอุปกรณ์เคลื่อนที่ 3840 (ไม่ว่าจะเป็นประเภทใดก็ตาม) และ 6840 ที่มีแป้นพิมพ์ 46 ปุ่มจะถูกรวมอยู่ด้วย

คุณจะต้องใช้สัญลักษณ์ของตัวสั่งการ (!, &, |, ฯลฯ) ในเกณฑ์การเลือกหรือใช้อักษรย่อ (NOT, AND, OR ฯลฯ) หากคุณใช้อักษรย่อเป็นตัวสั่งการ คุณจะต้องใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ สามารถเลือกเว้นว่างรอบ ๆ ตัวสั่งการได้ และคุณสามารถใช้สัญลักษณ์แทน [*] เป็นค่าคงที่สัญลักษณ์แทนด้านซ้ายและค่าคงที่สัญลักษณ์แทนด้านขวา

ตัวสั่งการจะดำเนินการตามลำดับต่อไปนี้:

1  วงเล็บ

2  ตัวสั่งการ OR

3  ตัวสั่งการ AND

4  ตัวสั่งการ NOT

5  ตัวสั่งการอื่น ๆ ทั้งหมด

ตัวสั่งการต่อไปนี้สามารถใช้ร่วมกับวงเล็บเพื่อรวมตัวแปรหลายตัวไว้ด้วยกัน

NOT (!)

ตัวสั่งการไบนารี่ที่ปฏิเสธค่าบูลีนที่ต่อท้าย

! (ชื่อแป้นพิมพ์ = 35ปุ่ม) & (แถว = 20)

อุปกรณ์เคลื่อนที่ทั้งหมดจะได้รับแพ็คเกจซอฟต์แวร์ ยกเว้นอุปกรณ์ที่มีแป้นพิมพ์ 20 แถวและ 35 ปุ่ม

AND (&)

ตัวสั่งการไบนารี่ที่ประมวลผลเป็น จริง หากนิพจน์ก่อนหน้าและต่อท้ายเป็น จริง ทั้งสองด้าน

ตัวอย่างเช่น

(ชื่อรุ่น=3840) | ((ชื่อรุ่น=6840) & (ชื่อแป้นพิมพ์= 46Key))

OR (|)

ตัวสั่งการไบนารี่ที่ประมวลผลเป็น จริง หากนิพจน์ก่อนหน้าหรือที่ต่อท้ายเป็น จริง เช่นกัน

(ชื่อรุ่น =6840) | (ชื่อรุ่น = 3840)

อุปกรณ์เคลื่อนที่ 6840 และ 3840 สามารถรับซอฟต์แวร์แพ็คเกจได้

EQ (=)

ตัวสั่งการไบนารี่ที่ประมวลผลเป็น จริง หากนิพจน์ทั้งสองด้านเหมือนกัน

ตัวอย่างเช่น

ชื่อรุ่น = 6840

NE (!=)

ไม่เท่ากับ

ตัวอย่างเช่น

ชื่อรุ่น != 6840

กำหนดเป้าหมายสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่นอกกลุ่ม 6840 ทั้งหมด

>

ตัวสั่งการไบนารี่ที่ประมวลผลเป็น จริง หากนิพจน์ทางด้านซ้ายมากกว่านิพจน์ทางด้านขวา

ตัวอย่างเช่น

แถว > 20

<

ตัวสั่งการไบนารี่ที่ประมวลผลเป็น จริง หากนิพจน์ทางด้านซ้ายน้อยกว่านิพจน์ทางด้านขวา

ตัวอย่างเช่น

Rows < 21

>=

ตัวสั่งการไบนารี่ที่ประมวลผลเป็น จริง หากนิพจน์ทางด้านซ้ายมากกว่าหรือเท่ากับนิพจน์ทางด้านขวา

ตัวอย่างเช่น

แถว >= 21

<=

ตัวสั่งการไบนารี่ที่ประมวลผลเป็น จริง หากนิพจน์ทางด้านซ้ายน้อยกว่าหรือเท่ากับนิพจน์ทางด้านขวา

ตัวอย่างเช่น

แถว <= 20

*

ตัวสั่งการที่ใช้เป็นสัญลักษณ์แทน

ควรใช้นิพจน์สัญลักษณ์แทนและต้องใช้ร่วมกับตัวสั่งการ EQ หรือ NE

ชื่อแป้นพิมพ์ = “35*” - ส่วนพ่วงท้ายเป็นสัญลักษณ์แทน

ชื่อแป้นพิมพ์ = “*35” - ส่วนนำหน้าเป็นสัญลักษณ์แทน

ชื่อแป้นพิมพ์ = “*” - ค่าคงที่ทั้งหมดถูกใช้เป็นสัญลักษณ์แทน

คุณยังสามารถใช้สัญลักษณ์แทนกับที่อยู่ IP ได้เช่นกัน

IP = 10.20.*.*

เทียบเท่ากับ 10.20.0.0-10.20.255.255 ที่อยู่ที่ใช้สัญลักษณ์แทนจะต้องมีออคเต็ทครบทั้งสี่ตัวและสามารถใช้กับตัวสั่งการ = หรือ != เท่านั้น

 


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?    

บทความนี้:

ไม่ถูกต้อง

ไม่สมบูรณ์

ไม่ใช่ที่ฉันต้องการ

อื่นๆ

© 2016 Wavelink Corporation. All Rights Reserved.