การจัดการบัญชีผู้ใช้ Console

ต้องใช้บัญชีผู้ใช้เพื่อเข้าสู่ระบบคอนโซล Avalanche บัญชีผู้ใช้อนุญาตให้คุณกำหนดผู้ที่สามารถเข้าถึงคอมโพเนนต์และทำงานได้ จะมีการกำหนดโฟลเดอร์เริ่มต้นให้ผู้ใช้แต่ละคน ซึ่งเป็นการกำหนดโฟลเดอร์ที่ผู้ใช้มีอำนาจในการจัดการ

มีบัญชีอยู่สองชนิด: ผู้ดูแล กับ ปกติ บัญชี ผู้ดูแล สามารถเข้าถึงและแก้ไขการกำหนดค่าทั้งหมดใน Avalanche ที่เกี่ยวข้องกับโฟลเดอร์เริ่มต้นของบัญชีหรือโฟลเดอร์ย่อยได้ บัญชี ปกติ จะมีการกำหนดโฟลเดอร์หรือโปรไฟล์เฉพาะ และสามารถดูหรือทำการเปลี่ยนแปลงได้ในพื้นที่ที่กำหนดให้เท่านั้น

Avalanche จะติดตั้งด้วยบัญชี ผู้ดูแล เริ่มต้น amcadmin พร้อมรหัสผ่าน admin Wavelink แนะนำให้คุณสร้างรหัสผ่านใหม่สำหรับบัญชีนี้ทันทีที่คุณเข้าสู่ระบบ

เมื่อสร้างบัญชี ปกติ ให้กำหนดสิทธิ์อนุญาตให้กับบัญชีนั้น สิทธิ์อนุญาตเหล่านี้สามารถปรับใช้กับโปรไฟล์ทั้งหมดของชนิด (ตัวอย่างเช่น โปรไฟล์เตือนทั้งหมด) กับเครื่องมือเฉพาะ (ตัวอย่างเช่น การควบคุมระยะไกล) หรือการจัดการและการปรับใช้กับโฟลเดอร์ คุณยังสามารถกำหนดสิทธิ์อนุญาตโดยใช้หลักโปรไฟล์ต่อโปรไฟล์ด้วยการอนุญาตผู้ใช้สำหรับแต่ละโปรไฟล์ได้ด้วย

ทางเลือกในการกำหนดสิทธิ์อนุญาตให้กับบัญชี ปกติ คือคุณสามารถกำหนดสิทธิ์อนุญาตให้กับกลุ่มผู้ใช้ได้ บัญชี ปกติ แต่ละบัญชีที่เป็นของกลุ่มผู้ใช้จะมีสิทธิ์อนุญาตที่กำหนดให้กับกลุ่มนั้น หากลบผู้ใช้ออกจากกลุ่ม ผู้ใช้นั้นจะไม่มีสิทธิ์อนุญาตที่เกี่ยวข้องอีกต่อไป บัญชี ปกติ สามารถเป็นของกลุ่มผู้ใช้ได้มากกว่าหนึ่งกลุ่มในเวลาเดียวกัน

หากเครือข่ายของคุณใช้ แอ็คทีฟไดเร็กเทอรี่ หรือ LDAP สำหรับการเข้าถึงผู้ใช้ คุณสามารถตั้งค่าการเข้าสู่ระบบ Avalanche แบบรวมได้ Avalanche จะยอมรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ยอมรับบนเครือข่ายของคุณ หลังจากที่ผู้ใช้เข้าสู่ระบบ Avalanche แล้ว คุณสามารถกำหนดสิทธิ์อนุญาตสำหรับคอมโพเนนต์และงานให้กับผู้ใช้ได้

การสร้างบัญชีผู้ใช้

การสร้างกลุ่มผู้ใช้

การกำหนดสิทธิ์อนุญาตของผู้ใช้

การกำหนดผู้ใช้ที่อนุญาต

การกำหนดค่าการเข้าสู่ระบบแบบรวม

การลบบัญชีผู้ใช้

 


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?    

บทความนี้:

ไม่ถูกต้อง

ไม่สมบูรณ์

ไม่ใช่ที่ฉันต้องการ

อื่นๆ

© 2016 Wavelink Corporation. All Rights Reserved.