สิทธิ์ใช้งาน

Avalanche ต้องการสิทธิ์ใช้งานหนึ่งสิทธิ์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ทุกเครื่องที่จัดการ ในกรณีที่เซิร์ฟเวอร์ตรวจพบอุปกรณ์ใหม่ คำขอสิทธิ์ใช้งานจะถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์ใช้งาน จากนั้นเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์ใช้งานจะส่งสิทธิ์ใช้งานไปยังเซิร์ฟเวอร์เพื่อแจกจ่าย ไฟล์สิทธิ์ใช้งานเป็นไฟล์เฉพาะสำหรับเซิร์ฟเวอร์ ไม่สามารถย้ายไปยังเซิร์ฟเวอร์อื่นได้ หลังจากอุปกรณ์ได้รับสิทธิ์ใช้งาน Avalanche จะสามารถจัดการอุปกรณ์ดังกล่าวได้ หากสิทธิ์ใช้งานหมดอายุหรือถูกถอนสิทธิ์ สิทธิ์ใช้งานจะถูกส่งคืนไปยังชุดสิทธิ์ใช้งานที่เซิร์ฟเวอร์สิทธิ์ใช้งานจนกว่าจะถูกร้องขอโดยเซิร์ฟเวอร์อื่น

เพื่อความสะดวกของผู้ใช้ สิทธิ์ใช้งานบางส่วนอาจมีกำหนดวันเริ่มต้นของสิทธิ์ใช้งานด้วย คุณสามารถเปิดใช้สิทธิ์ใช้งานเหล่านี้ได้ โดยสิทธิ์จะปรากฏขึ้นในหน้าต่างโต้ตอบ การให้ใบอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ แต่เซิร์ฟเวอร์สิทธิ์ใช้งานจะไม่สามารถแจกจ่ายสิทธิ์ใช้งานจนกว่าจะถึงวันที่ระบุ

ขอรับสิทธิ์ใช้งาน Avalanche โดยติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Wavelink หรือตัวแทนขาย

Avalanche มีตัวเลือกสิทธิ์ใช้งานสองแบบ:

สิทธิ์ขั้นพื้นฐาน รองรับ Enabler ที่ใช้เวอร์ชั่นเหมือนกันหรือเวอร์ชั่นเก่ากว่าตัวสิทธิ์ใช้งาน

สิทธิ์ในการดูแลรักษาระบบ รองรับ Enabler ทุกเวอร์ชั่นที่ใช้เลขการเผยแพร่หลักเดียวกัน คุณจะต้องมีสิทธิ์ใช้งานพื้นฐานหนึ่งสิทธิ์สำหรับสิทธ์ในการดูแลรักษาทุกตัวที่มีการแจกจ่าย

เลขเวอร์ชั่นสิทธิ์ใช้งานจะต้องตรงกับเลขเวอร์ชั่นของเซิร์ฟเวอร์ การเปิดใช้งานจะพิจารณาเฉพาะเผยแพร่หลักและเลขเผยแพร่รองเท่านั้น เช่น เซิร์ฟเวอร์ 5.3.1 จะใช้สิทธิ์ใช้งาน 5.3

มีสิทธิ์้ใช้งานสองประเภทสำหรับ Avalanche ได้แก่ สิทธิ์สำหรับอุปกรณ์อัจฉริยะและสิทธิ์สำหรับอุปกรณ์ AIDC เพื่อให้สามารถจัดการอุปกรณ์ผ่าน Avalanche คุณจะต้องมีสิทธิ์ใช้งานประเภทที่ถูกต้องสำหรับอุปกรณ์แต่ละตัวที่จัดการ หากเรียกใช้ Avalanche โดยไม่มีสิทธิ์ใช้งาน อุปกรณ์อาจปรากฏขึ้นในรายการคลังแต่ไม่สามารถจัดการหรือใช้โปรไฟล์ได้

หัวข้อนี้ระบุข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ์ใช้งานสำหรับ Avalanche และรายละเอียดต่อไปนี้

การเปิดใช้งานสิทธิ์

การถอนสิทธิ์ใช้งาน

การเรียกใช้เซิร์ฟเวอร์สิทธิ์ใช้งาน

การนำเข้าสิทธิ์ใช้งานสำหรับองค์กร

 


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?    

บทความนี้:

ไม่ถูกต้อง

ไม่สมบูรณ์

ไม่ใช่ที่ฉันต้องการ

อื่นๆ

© 2016 Wavelink Corporation. All Rights Reserved.