การจัดการกลุ่มอุปกรณ์เคลื่อนที่

ในการจัดระเบียบเครือข่ายไร้สายของคุณให้ดีขึ้น ให้ใช้คอนโซล Avalanche เพื่อสร้างชุดรวมของอุปกรณ์เคลื่อนที่ ซึ่งเรียกว่ากลุ่มอุปกรณ์เคลื่อนที่ กลุ่มเหล่านี้อนุญาตให้คุณจัดการอุปกรณ์หลาย ๆ ตัวได้พร้อมกัน โดยใช้เครื่องมือที่มีสำหรับการจัดการกับแต่ละอุปกรณ์เคลื่อนที่ กลุ่มอุปกรณ์เคลื่อนที่สามารถรวมถึงอุปกรณ์ที่กำหนดไปยังโฟลเดอร์เริ่มต้นหรือโฟลเดอร์ย่อยที่เกี่ยวข้องของกลุ่มด้วย อุปกรณ์เคลื่อนที่แต่ละตัวสามารถเป็นสมาชิกของกลุ่มอุปกรณ์เคลื่อนที่หลายกลุ่มได้

จะมีกลุ่มอุปกรณ์เคลื่อนที่อยู่ที่โฟลเดอร์เริ่มต้นของกลุ่ม และโฟลเดอร์ย่อยจะสืบทอดกลุ่มนั้น เมื่อสร้างกลุ่มอุปกรณ์เคลื่อนที่ ค่าเริ่มต้นจะตั้งโฟลเดอร์เริ่มต้นไปยังโฟลเดอร์ที่คุณได้เลือกในปัจจุบัน

คุณสามารถเพิ่มผู้ใช้ที่อนุญาตสำหรับกลุ่มอุปกรณ์เคลื่อนที่ทั้งหมด หรือเปิดใช้งานผู้ใช้สำหรับกลุ่มอุปกรณ์เคลื่อนที่เฉพาะได้ สำหรับข้อมูลของการเพิ่มผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต ให้ดูที่ การกำหนดผู้ใช้ที่อนุญาตให้กับกลุ่มอุปกรณ์เคลื่อนที่

การสร้างกลุ่มอุปกรณ์เคลื่อนที่

การส่งข้อความไปยังกลุ่มอุปกรณ์เคลื่อนที่

 


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?    

บทความนี้:

ไม่ถูกต้อง

ไม่สมบูรณ์

ไม่ใช่ที่ฉันต้องการ

อื่นๆ

© 2016 Wavelink Corporation. All Rights Reserved.