การบังคับเชื่อมข้อมูลเมื่อเปิดอยู่

อุปกรณ์ Android สามารถถูกบังคับให้เชื่อมข้อมูลได้เมื่อเปิดอยู่ แม้ว่าจะปิดไม่ให้ใช้งานการตั้งค่าใดๆ ไว้ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณแน่ใจว่าเมื่อเริ่มเปิดอุปกรณ์ อุปกรณ์นั้นจะดึงข้อมูลการตั้งค่าโปรไฟล์และเพย์โหลดล่าสุดมาใช้เสมอ

ในการเปิดใช้งานฟังก์ชั่นนี้ ให้เพิ่มบรรทัดต่อไปนี้ไปที่ไฟล์ wavelink_blackout.ini ที่มีอยู่แล้วของคุณ:

การเชื่อมข้อมูลเมื่อเปิดอยู่ คุณลักษณะนี้จะระบุว่าอุปกรณ์ควรเชื่อมข้อมูลเมื่อเปิดอยู่โดยอัตโนมัติหรือไม่ ตามค่าเริ่มต้น คุณลักษณะนี้จะตั้งค่าไว้เป็น true ถึงแม้ว่าจะไม่ได้รวมไว้ในไฟล์ คุณลักษณะนี้จะบอกล้างการตั้งค่าใดๆ ที่ปิดไม่ให้ใช้งานไว้ ตัวอย่างเช่น:

synconpower=true

การเชื่อมข้อมูลแบบหน่วง คุณลักษณะนี้จะกำหนดจำนวนวินาทีที่อุปกรณ์ต้องรอหลังการบูตก่อนที่จะเชื่อมข้อมูลกับ Avalanche ตัวอย่างเช่น:

synconpowerlag=60

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ปิดไม่ให้ใช้งาน ให้ดูการสร้างเวลาปิดไม่ให้ใช้งาน

 


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?    

บทความนี้:

ไม่ถูกต้อง

ไม่สมบูรณ์

ไม่ใช่ที่ฉันต้องการ

อื่นๆ

© 2016 Wavelink Corporation. All Rights Reserved.