การกำหนดค่าการเข้าสู่ระบบแบบรวม

Avalanche อนุญาตให้ผู้ใช้คอนโซลเข้าสู่ระบบคอนโซล Avalanche โดยใช้ข้อมูลเดียวกันกับที่ใช้เข้าสู่ระบบเครือข่ายได้ (ด้วยเซิร์ฟเวอร์ LDAP/แอ็คทีฟไดเร็กเทอรี่) การใช้นี้ถูกปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น แต่สามารถเปิดใช้งานได้ผ่านคอนโซล Avalanche เมื่อคุณเลือกที่จะใช้แอ็คทีฟไดเร็กเทอรี่ของ Windows หรือเซิร์ฟเวอร์ LDAP ผู้ใช้จะได้รับการรับรองความถูกต้องโดยใช้มาตรฐาน LDAP API

ด้วยการเข้าสู่ระบบแบบรวม ผู้ใช้ที่มีชื่อผู้ใช้ในเครือข่ายสามารถเข้าสู่ระบบคอนโซล Avalanche ในฐานะผู้ใช้ ปกติ ได้ บัญชีเหล่านี้จะไม่มีสิทธิ์อนุญาตที่กำหนดให้จนกว่าผู้ดูแลจะกำหนดค่าสิทธิ์อนุญาตสำหรับผู้ใช้แต่ละคน เมื่อผู้ใช้ LDAP หรือไดเรคทอรี่ที่ใช้งานอยู่ลงชื่อเข้าใช้เป็นครั้งแรก Avalanche จะสร้างบัญชีผู้ใช้ให้ผู้ใช้เหล่านั้นซึ่งจะสามารถกำหนดสิทธิ์อนุญาตและเพิ่มไปยังกลุ่มได้

หากคุณได้กำหนดค่าบัญชีผู้ใช้แบบกำหนดเองผ่านคอนโซล Avalanche จากนั้นเปิดใช้งานคุณสมบัติการเข้าสู่ระบบแบบรวมแล้ว ผู้ใช้ที่กำหนดค่าในคอนโซลจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงคอนโซล ผู้ใช้ที่อนุญาตให้เข้าถึงคอนโซลได้จะเป็นผู้ที่ได้รับการรับรองความถูกต้องผ่านการเข้าสู่ระบบแบบรวมเท่านั้น

บัญชีเริ่มต้น amcadmin จะสามารถใช้เข้าสู่ระบบได้เสมอ ไม่ว่าจะเปิดใช้งานการเข้าสู่ระบบแบบรวมหรือไม่ก็ตาม

การเปิดใช้งานการเข้าสู่ระบบแบบรวม:

1  คลิก เครื่องมือ > การตั้งค่าระบบ

2  ในส่วนตัวเลือกการรับรองความถูกต้อง ให้เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

เปิดใช้งานตัวเลือก ปิดใช้งานการเข้าสู่ระบบแบบรวม หากคุณต้องการปิดใช้งาน

เปิดใช้งานตัวเลือก LDAP จากนั้นป้อนที่อยู่ของเซิร์ฟเวอร์ LDAP ในกล่องข้อความ การกระทำนี้จะอนุญาตให้ผู้ใช้คอนโซล Avalanche เข้าสู่ระบบคอนโซล โดยใช้ข้อมูลประจำตัว LDAP ของตน

เปิดใช้งานตัวเลือก LDAP สำหรับการเข้าสู่ระบบและการลงทะเบียน ให้ข้อมูลที่อยู่สำหรับเซิร์ฟเวอร์และข้อมูลประจำตัวบัญชีในกล่องข้อความที่ปรากฏเมื่อตัวเลือกถูกเลือกอยู่ ตัวเลือกนี้จะอนุญาตให้ผู้ใช้คอนโซลเข้าสู่ระบบคอนโซลโดยใช้ข้อมูลประจำตัว LDAP ของตน และผู้ใช้อุปกรณ์สามารถลงทะเบียนได้โดยใช้ข้อมูลประจำตัว LDAP ตัวเลือกนี้ต้องใช้ LANDESK Mobility Manager 9.5

3  คลิก บันทึก

4  ออกจากระบบของคอนโซล

ตอนนี้กำหนดค่า Avalanche ให้กับผู้ใช้ระบบที่รู้จำและได้รับการรับรองความถูกต้องแล้ว

 


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?    

บทความนี้:

ไม่ถูกต้อง

ไม่สมบูรณ์

ไม่ใช่ที่ฉันต้องการ

อื่นๆ

© 2016 Wavelink Corporation. All Rights Reserved.