เพย์โหลดของเอกสาร/สื่อ (Android/iOS)

เพย์โหลดของเอกสาร/สื่อ จะใช้กับแอพพลิเคชัน LANDESK Portal เพย์โหลดนี้จะทำให้ไฟล์สื่อ เช่น PDF ไฟล์ข้อความ รูปภาพ เสียง และวิดีโอใช้งานได้สำหรับผู้ใช้อุปกรณ์โดยผ่านทางแอพพลิเคชัน LANDESK Portal และยังให้ข้อจำกัดเกี่ยวกับวิธีการที่จะจัดเก็บและใช้ไฟล์เมื่อมีการเข้าถึงอีกด้วย เพย์โหลดนี้ใช้ได้กับทั้งอุปกรณ์ Android และ iOS

เมื่อผู้ใช้เปิดแอพพลิเคชัน LANDESK Portal รายการที่เกี่ยวข้องกับเพย์โหลดที่ปรับใช้อยู่จะปรากฏบนหน้าเอกสาร ให้ผู้ใช้แตะที่รายการเพื่อเข้าถึงรายการนั้น

เพย์โหลดของ เอกสาร/สื่อ มีตัวเลือกดังต่อไปนี้:

ชื่อเพย์โหลด

ชื่อของเพย์โหลด

ตำแหน่งของที่มา

URL ที่ชี้ไปยังไฟล์

อนุญาตการจัดเก็บภายใน (LD Portal เท่านั้น)

อนุญาตให้ผู้ใช้บันทึกไฟล์ลงในอุปกรณ์ของเขาในแอพ LD Portal ได้

อนุญาตให้ผู้ใช้ส่งต่อ

อนุญาตให้ผู้ใช้แนบไฟล์กับอีเมลแล้วส่งต่อให้กับผู้อื่น

อัพเดตอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อ

อนุญาตให้ LANDESK Portal อัพเดตไฟล์ที่เก็บไว้ภายในหากไฟล์เหล่านั้นมีการเปลี่ยนแปลงบนเซิร์ฟเวอร์

ใน iOS แอพพลิเคชันพอร์ทัลจะใช้ไฟล์โปรแกรมดูไฟล์หรือตัวเล่นไฟล์ภายในเพื่อเข้าถึงไฟล์ รองรับประดภทไฟล์เหล่านี้:

เอกสาร iWork

เอกสาร Microsoft Office (Office ‘97 และที่ใหม่กว่า)

เอกสาร Rich Text Format (RTF)

ไฟล์ PDF

รูปภาพ

ไฟล์ข้อความที่ uniform type identifier (UTI) สอดคล้องกับประเภท public.text (ดูที่อ้างอิงของ Uniform Type Identifiers)

ไฟล์ Comma-separated value (csv)

ไฟล์ภาพยนตร์ที่มีนามสกุล .mov, .mp4, .mpv, and .3gp โดยใช้วิดีโอ MPEG-4 Part 2 (โปรไฟล์แบบง่าย) หรือวิดีโอ 3.0 ระดับโปรไฟล์ขั้นต้น 264 สูงสุด 640 x 480 ที่ 30 fps (โปรไฟล์ขั้นต้นไม่รองรับเฟรม B)

ไฟล์เสียงที่มีเสียงแบบ AAC-LC ที่ความดังสูงสุด 48 kHz และ (MP3 MPEG-1 Audio Layer 3) สูงสุด 48 kHz

ใน Android แอพพลิเคชันที่ใช้เพื่อเปิดไฟล์จะขึ้นอยู่กับแอพพลิเคชันที่ได้ติดตั้งไว้ในอุปกรณ์ ผู้ใช้อาจได้รับแจ้งให้เลือกประเภทของแอพพลิเคชันเพื่อเปิดไฟล์เมื่อเขาได้พยายามเปิดไฟล์นั้น

 


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?    

บทความนี้:

ไม่ถูกต้อง

ไม่สมบูรณ์

ไม่ใช่ที่ฉันต้องการ

อื่นๆ

© 2016 Wavelink Corporation. All Rights Reserved.