เพย์โหลดการจำกัด (Android/iOS/Windows Phone)

เพย์โหลดการจำกัดจะปิดใช้งานแอพพลิเคชันเฉพาะหรือฟังก์ชั่นการทำงานบนอุปกรณ์ อุปกรณ์แต่ละตัวสามารถใช้เพย์โหลดของข้อจำกัดได้เพียงรายการเดียว หากมีเพย์โหลดของข้อจำกัดมากกว่าหนึ่งรายการที่ปรับใช้กับโฟลเดอร์ที่อุปกรณ์อยู่ เฉพาะเพย์โหลดที่มีความสำคัญสูงสุดเท่านั้นที่จะส่งไปยังอุปกรณ์ คุณสามารถดูเพย์โหลดที่เคยส่งไปยังอุปกรณ์ได้โดยการดูรายละเอียดของอุปกรณ์

เมื่อคุณใช้เพย์โหลดข้อจำกัด ทำให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ล็อกคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการอื่น ตัวอย่างเช่น ให้ระวังสถานการณ์ต่อไปนี้:

อย่าปิดกั้นแอพพลิเคชัน การตั้งค่า หากคุณกำลังใช้เพย์โหลดรหัสผ่าน เนื่องจากผู้ใช้จำเป็นต้องเข้าถึง การตั้งค่า เพื่อที่จะตั้งหรือเปลี่ยนรหัสผ่าน

ทำให้แน่ใจว่าได้แจกจ่ายเพย์โหลดของซอฟต์แวร์และแอพพลิเคชันที่ต้องการได้ติดตั้งบนอุปกรณ์แล้วก่อนที่คุณจะไม่อนุญาตให้ติดตั้งแอพพลิเคชัน

ทำให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งแอพพลิเคชันในรายชื่อที่ปลอดภัยของคุณบนอุปกรณ์แล้ว ก่อนที่คุณจะปรับใช้เพย์โหลดเพื่อเปิดใช้งานรายชื่อที่ปลอดภัย

เพย์โหลดการจำกัดสำหรับ Android มีตัวเลือกต่อไปนี้:

ชื่อเพย์โหลด

ชื่อของเพย์โหลด

Closedฟังก์ชั่นอุปกรณ์

Closedแอพพลิเคชัน

Closedข้อจำกัด Samsung SAFE

Closedรายชื่อแอพ

Closedการควบคุมสิทธิ์อนุญาตแอพพลิเคชัน SAFE

Closedรายการแบล็คลิสต์สิทธิ์อนุญาต SAFE

เพย์โหลดการจำกัดสำหรับ iOS มีตัวเลือกต่อไปนี้:

ชื่อเพย์โหลด

ชื่อของเพย์โหลด

Closedฟังก์ชั่นอุปกรณ์

Closedแอพพลิเคชัน

Closedการจัดอันดับเนื้อหา

Closedโหมดจัดแสดง (อุปกรณ์ที่ควบคุมเท่านั้น)

ClosediCloud

Closedความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว

สำหรับตัวเลือกบางส่วนในเพย์โหลดการจำกัดสำหรับ iOS อุปกรณ์จะต้องได้รับการกำหนดค่าด้วยตัวเองให้อยู่ในโหมดควบคุมโดยใช้ Apple Configurator สำหรับข้อมูลเรื่องโหมดควบคุม ให้ดูเอกสารประกอบของ Apple ของคุณ

เพย์โหลดการจำกัดสำหรับอุปกรณ์ Windows Embedded Handheld และ Windows Phone 8.1 มีตัวเลือกต่อไปนี้:

Closedฟังก์ชั่นอุปกรณ์

Closedรายชื่อแอพ

 


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?    

บทความนี้:

ไม่ถูกต้อง

ไม่สมบูรณ์

ไม่ใช่ที่ฉันต้องการ

อื่นๆ

© 2016 Wavelink Corporation. All Rights Reserved.