การสร้างลิงก์ในเมนูเครื่องมือ

เพิ่มลิงก์กำหนดเองในเมนู เครื่องมือ เพื่อให้การเข้าถึงไปยังหน้าอื่น ๆ ได้ง่าย เมื่อคุณสร้างลิงก์ในเมนู เครื่องมือ ให้ทำข้อความสำหรับลิงก์และ URL ไปยังหน้าที่ต้องการ ผู้ดูแลเท่านั้นที่ทำงานนี้ได้

การสร้างลิงก์ใหม่ในเมนูเครื่องมือ:

1  คลิก เครื่องมือ > ค่าติดตั้งระบบ

2  ในแถบคำสั่งลิงก์เครื่องมือกำหนดเอง ให้คลิก เพิ่ม

หน้าต่างโต้ตอบ ลิงก์เครื่องมือกำหนดเองใหม่ จะปรากฏขึ้น

3  ป้อนชื่อของลิงก์ที่จะปรากฏในเมนูเครื่องมือในกล่องข้อความ ชื่อลิงก์

4  ป้อน URL แบบเต็มของหน้าในกล่องข้อความ ลิงก์ URL ตัวอย่างเช่น:

http://www.wavelink.com/

5  คลิก เพิ่ม เพื่อปิดหน้าต่างโต้ตอบ

ลิงก์จะปรากฏในส่วนเครื่องมือกำหนดเองของเมนู เครื่องมือ

 


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?    

บทความนี้:

ไม่ถูกต้อง

ไม่สมบูรณ์

ไม่ใช่ที่ฉันต้องการ

อื่นๆ

© 2014 Wavelink Corporation. All Rights Reserved.