การแก้ไขคุณสมบัติกำหนดเองสำหรับโปรไฟล์อุปกรณ์เคลื่อนที่

คุณสมบัติกำหนดเองนี้ช่วยให้คุณสามารถกำหนดคุณสมบัติเฉพาะที่คุณต้องการปรับใช้กับอุปกรณ์ AIDC ได้ ตัวอย่างคุณสมบัติกำหนดเองคือตำแหน่ง = ชิคาโก หลังจากปรับใช้คุณสมบัติกำหนดเองกับอุปกรณ์ คุณจะสามารถใช้คุณสมบัติเป็นเกณฑ์การเลือกได้ คุณสามารถปรับใช้คุณสมบัติกำหนดเองกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ผ่านโปรไฟล์อุปกรณ์เคลื่อนที่

คุณยังมีตัวเลือกในการแก้ไขหรือลบคุณสมบัติกำหนดเองที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันบนอุปกรณ์ผ่านโปรไฟล์อุปกรณ์เคลื่อนที่ คุณจะต้องทราบชื่อของคุณสมบัตินั้นเพื่อที่จะแก้ไขหรือลบ

การลบคุณสมบัติจากโปรไฟล์จะไม่เป็นการลบคุณสมบัตินั้นออกจากอุปกรณ์

การเพิ่มคุณสมบัติกำหนดเอง:

1  จากแถบ โปรไฟล์ ให้คลิกชื่อของโปรไฟล์ที่คุณต้องการกำหนดค่า

2  คลิก แก้ไข

3  ในแถบคำสั่งคำสั่ง คุณสมบัติ ให้คลิก ใหม่

หน้าต่างโต้ตอบ คุณสมบัติใหม่ จะปรากฏขึ้น

4  ป้อน กลุ่ม ชื่อ และ ค่า ในกล่องข้อความ

5  เลือกตัวเลือก สร้างคุณสมบัติ

6  คลิก บันทึก

งานจะถูกเพิ่มไปยังรายการ คุณสมบัติจะถูกเพิ่มเมื่อปรับใช้โปรไฟล์กับอุปกรณ์เคลื่อนที่

การแก้ไขหรือลบคุณสมบัติกำหนดเองออกจากอุปกรณ์:

1  จากแถบ โปรไฟล์ ให้คลิกชื่อของโปรไฟล์ที่คุณต้องการกำหนดค่า

2  คลิก แก้ไข

3  ในแถบคำสั่งคำสั่ง คุณสมบัติ ให้คลิก ใหม่

หน้าต่างโต้ตอบ คุณสมบัติใหม่ จะปรากฏขึ้น

4  ป้อน กลุ่ม ชื่อ และ ค่า ในกล่องข้อความ หากคุณกำลังแก้ไขคุณสมบัติ นี่คือค่าใหม่ของคุณสมบัติ

5  หากคุณกำลังแก้ไขค่าของคุณสมบัติ ให้เลือก สร้างคุณสมบัติ หากคุณต้องการลบคุณสมบัติออกจากอุปกรณ์ ให้เลือก ลบคุณสมบัติ

6  คลิก บันทึก

งานจะถูกเพิ่มไปยังรายการ คุณสมบัติจะถูกแก้ไขหรือลบเมื่อปรับใช้โปรไฟล์กับอุปกรณ์เคลื่อนที่

 


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?    

บทความนี้:

ไม่ถูกต้อง

ไม่สมบูรณ์

ไม่ใช่ที่ฉันต้องการ

อื่นๆ

© 2014 Wavelink Corporation. All Rights Reserved.