การใช้เกณฑ์การเลือก

เกณฑ์การเลือกคือชุดหลักเกณฑ์ที่คุณสามารถปรับใช้กับโปรไฟล์หรืออุปกรณ์ หลักเกณฑ์นี้คือคุณสมบัติของอุปกรณ์ เช่น ชื่อรุ่นหรือประเภท OS หลักเกณฑ์เหล่านี้ใช้ระบุว่าอุปกรณ์เคลื่อนที่ใดที่จะใช้รับโปรไฟล์หรือถูกเพิ่มไปยังกลุ่ม ตัวอย่างเช่น ตั้งค่าโปรไฟล์เพื่อให้ใช้เฉพาะกับอุปกรณ์มือถือ 7400 โดยใช้หลักเกณฑ์:

ModelName = HHP7400

โปรไฟล์จะทำให้คุณสามารถตั้งเกณฑ์การเลือกในเวลาที่ปรับใช้โปรไฟล์ได้ นอกจากนี้ บางโปรไฟล์ — เช่น โปรไฟล์อุปกรณ์เคลื่อนที่ AIDC — ยังอนุญาตให้คุณมีเกณฑ์การเลือกสร้างไว้ในตัวโปรไฟล์เอง ในการที่จะแก้ไขเกณฑ์การเลือกหลังจากสร้างและปรับใช้โปรไฟล์แล้ว คุณสามารถแก้ไขโปรไฟล์หรือแก้ไขเกณฑ์ที่ใช้เมื่อปรับใช้โปรไฟล์ก็ได้ การแก้ไขโปรไฟล์ ให้คลิกที่แถบ โปรไฟล์ จากนั้นคลิกที่ชื่อของโปรไฟล์ที่คุณต้องการแก้ไข การแก้ไขเกณฑ์การเลือกที่ใช้เมื่อปรับใช้โปรไฟล์ ให้ไปที่ตำแหน่งที่ปรับใช้โปรไฟล์ คลิกที่แถบ โปรไฟล์ จากนั้นให้หาโปรไฟล์ในแถบคำสั่ง โปรไฟล์ที่ปรับใช้ แล้วคลิกที่ข้อความในคอลัมน์ เกณฑ์การเลือก

หลังจากเปิดใช้โปรไฟล์และปรับใช้กับโฟลเดอร์แล้ว โปรไฟล์จะถูกแจกจ่ายไปยังอุปกรณ์ในโฟลเดอร์ที่เป็นไปตามเกณฑ์การเลือก

หากต้องการกำหนดหลักเกณฑ์ให้แค่เทียบบางส่วนของนิพจน์ ให้ใช้ดอกจัน (*) เป็นสัญลักษณ์แทนเพื่อแสดงถึงอักขระตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไป สามารถใช้ยัติภังค์ (-) เพื่อระบุช่วงตัวเลขได้ คุณยังสามารถใช้วงเล็บและตัวสั่งการบูลีนเพื่อให้ตัวแปรต่าง ๆ ใช้งานได้อย่างยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น ตัวเลือกเหล่านี้อาจลดขนาดและความซับซ้อนของเกณฑ์การเลือกลงได้

อินเทอร์เฟซฐานข้อมูลที่ใช้โดย Avalanche จะกำหนดการจำกัดความยาวของนิพจน์ SQL เกณฑ์การเลือกที่มีนิพจน์มากกว่า 150 รายการมีโอกาสที่จะเกินกว่าขีดจำกัดได้มาก Wavelink ขอแนะนำให้จำกัดเกณฑ์การเลือกเป็นตัวแปรสำหรับเลือก 20 ตัวหรือน้อยกว่า

เกณฑ์การคัดเลือกเพิ่มเติมอาจจัดมาให้ในแพ็คเกจซอฟต์แวร์แต่ละตัวเพื่อจำกัดการแจกจ่ายแพ็คเกจไปยังอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้อีกด้วย เกณฑ์การเลือกในตัวที่เชื่อมโยงกับแพ็คเกจซอฟต์แวร์จะถูกกำหนดโดยผู้พัฒนาแพ็คเกจและไม่สามารถปรับแต่งได้หลังจากจัดทำแพ็คเกจแล้ว

ระบบจัดทำเกณฑ์การเลือกจะระบุรายการตัวสั่งการและตัวแปรการเลือกสำเร็จรูป นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มคุณสมบัติกำหนดเองเป็นตัวแปรการเลือกได้เช่นกัน ใช้ระบบจัดทำเกณฑ์การเลือกเพื่อจัดทำเกณฑ์การเลือกที่เหมาะสม

การจัดทำเกณฑ์การเลือก

ตัวแปรในการเลือก

ตัวสั่งการ

 


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?    

บทความนี้:

ไม่ถูกต้อง

ไม่สมบูรณ์

ไม่ใช่ที่ฉันต้องการ

อื่นๆ

© 2014 Wavelink Corporation. All Rights Reserved.