โหมดโปรไฟล์งาน

Android Enterprise มอบการจัดการความปลอดภัยให้แก่อุปกรณ์ Android 5.1+ ผ่านโปรไฟล์งานโดยปกติ โหมดโปรไฟล์งานจะใช้กับอุปกรณ์ที่เป็นของพนักงานเอง (BYOD)โปรไฟล์งานจะจัดเก็บบัญชีผู้ใช้ แอป และข้อมูลที่เกี่ยวกับงานของผู้ใช้ไว้ แยกต่างหากจากข้อมูลส่วนบุคคลใช้ Avalanche ในการตั้งข้อจำกัดรหัสผ่านสำหรับโปรไฟล์งาน กำหนดค่าแอปโปรไฟล์งาน และปรับใช้แอปที่ผ่านการอนุมัติจากองค์กรกับอุปกรณ์

สามารถดูวิดีโอแนะนำการตั้งค่า Avalanche เพื่อใช้คุณลักษณะโปรไฟล์งานได้ที่วิดีโอต่อไปนี้:

การใช้โปรไฟล์งานกับ Avalanche

วิธีการลงทะเบียนอุปกรณ์ในโหมดโปรไฟล์งาน

1.ใช้อุปกรณ์เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้ง Ivanti ตัวเปิดใช้งาน Avalanche Android Enterprise จาก Google Play Store

2.เปิดตัวเปิดใช้งาน

3.ป้อน ID การลงทะเบียน รหัสผ่าน และ ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ ในกล่องข้อความแล้วแตะ ตั้งค่าโปรไฟล์

4.แตะ ยอมรับและดำเนินการต่อ เพื่อยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรไฟล์การทำงานของ Google

โปรไฟล์การทำงานถูกสร้างขึ้นและตัวเปิดใช้งานจะถูกย้ายไปยังโปรไฟล์การทำงาน

5.จากโปรไฟล์งาน ให้เปิด Ivanti ตัวเปิดใช้งาน Avalanche Enterpriseแอปโปรไฟล์การทำงานจะระบุด้วยป้ายกระเป๋าเอกสารขนาดเล็กบนไอคอน

6.(ไม่บังคับ) ป้อนชื่อผู้ใช้องค์กรและที่อยู่อีเมลของผู้ใช้

7.แตะ ลงทะเบียน
อุปกรณ์จะอยู่ในโฟลเดอร์ที่เกี่ยวข้องกับกฎการลงทะเบียนที่อุปกรณ์ใช้และสามารถดูได้จากแท็บคลัง