การสำรองข้อมูลคีย์การเข้ารหัสฐานข้อมูล

เมื่อติดตั้งครั้งแรกหรือขณะอัปเกรดเป็น Avalanche 6.2.2 หรือใหม่กว่า ข้อมูลลับทั้งหมดในฐานข้อมูลถูกเข้ารหัสไว้หากต้องการปกป้องข้อมูลลับที่สำคัญนี้ คีย์การเข้ารหัสของคุณต้องถูกจัดเก็บนอกฐานข้อมูลเพื่อเป็นการรับประกันว่าแม้จะมีสำเนาการสำรองข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาตของฐานข้อมูลก็ไม่เพียงพอสำหรับการเข้าถึงข้อมูลลับ

คุณต้องสำรองข้อมูลคีย์การเข้ารหัสในตำแหน่งที่ตั้งที่ปลอดภัยโดยแยกจากฐานข้อมูลต่างหากคีย์การเข้ารหัสจะถูกจัดเก็บเป็นไฟล์ที่เรียกว่า avalanche.ikeyfile

หากต้องการสำรองข้อมูลคีย์การเข้ารหัส

ครั้งแรกที่คุณสร้างข้อมูลสำรอง Avalanche 6.2.2 หรือใหม่กว่า avalanche.ikeyfile จะต้องถูกบันทึกไว้ในตำแหน่งที่แยกจากการสำรองฐานข้อมูลคัดลอกไฟล์จาก c:\Program Files\Wavelink\Avalanche\EnterpriseServer ไปยังตำแหน่งที่ปลอดภัยเมื่อกำหนดว่าจะเก็บข้อมูลสำรองไว้ที่ใด ให้ศึกษานโยบายไฟล์ที่ปลอดภัยของบริษัทของคุณ

หากต้องการกู้คืนคีย์การเข้ารหัส

คุณจะต้องใช้ avalanche.ikeyfile ในทุกครั้งที่คืนค่าไฟล์สำรองข้อมูลหากต้องการกู้คืนคีย์การเข้ารหัส ให้คัดลอก avalanche.ikeyfile กลับไปยัง c:\Program Files\Wavelink\Avalanche\EnterpriseServer