การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์

หากคุณต้องการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ เซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์อัจฉริยะ หรือเซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์เครื่องพิมพ์ บนเครื่องที่แยกจากเซิร์ฟเวอร์ Enterprise ของคุณ ให้ใช้ตัวติดตั้งเซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์

ในการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์

1.ดาวน์โหลดตัวติดตั้งเซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์ของประเภทเซิร์ฟเวอร์ที่คุณต้องการจาก ไซต์การดาวน์โหลด

2.คลิกสองครั้งที่ตัวติดตั้งเซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์

3.เลือกหาไดเรกทอรี่ติดตั้งปลายทางที่คุณต้องการ และคลิก ถัดไป เพื่อทำต่อ

4.คลิก ถัดไป เพื่อสร้างโฟลเดอร์เมนูเริ่มต้น

5.ป้อน ที่อยู่ Avalanche ในรูปแบบของชื่อโฮสต์หรือที่อยู่ IP เพื่อระบุและเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของเซิร์ฟเวอร์องค์กร

6.คลิก ถัดไป เพื่อเริ่มต้นกระบวนการติดตั้ง

7.คลิก เสร็จสิ้น เพื่อสิ้นสุดการติดตั้ง

หลังจากที่ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์และเชื่อมต่อกับ Avalanche แล้ว จะสามารถมองเห็นเซิร์ฟเวอร์ได้จากในแท็บ คลัง > เซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์คลิกที่ชื่อเซิร์ฟเวอร์ในรายการ จากนั้นคลิก ย้าย เพื่อกำหนดให้กับภูมิภาค

เซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์จะถูกกำหนดค่าด้วยโปรไฟล์เซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์สามารถดูข้อมูลได้ที่ โปรไฟล์เซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์เคลื่อนที่, โปรไฟล์เซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์อัจฉริยะ, โปรไฟล์เซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์เครื่องพิมพ์