การกำหนดค่า Microsoft SQL Server

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการติดตั้ง คุณต้องตั้งค่าฐานข้อมูลกับเซิร์ฟเวอร์ Microsoft SQL เพื่อจัดเก็บและเข้าถึงข้อมูลอุปกรณ์

Avalanche สามารถใช้แพลตฟอร์มฐานข้อมูลต่อไปนี้ได้:

เซิร์ฟเวอร์ SQL 2008

เซิร์ฟเวอร์ SQL 2012

เซิร์ฟเวอร์ SQL 2014

เซิร์ฟเวอร์ SQL 2016

หากคุณติดตั้ง Express edition คุณต้องใช้ Microsoft SQL Server Express with Tools

Microsoft SQL Server Express with Tools สามารถใช้งานได้ฟรีสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ แต่จะมีข้อจำกัดด้านฮาร์ดแวร์ที่ควบคุมจำนวนของหน่วยหลัก CPU, หน่วยความจำ และพื้นที่ฮาร์ดไดรฟ์ที่สามารถใช้ได้ต่อหนึ่งอินสแตนซ์หากคุณใช้ SQL Server รุ่นอื่น คุณจะต้องรับผิดชอบต่อการให้ใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง

หน้านี้จะอธิบายวิธีการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ SQLสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ SQL ได้ที่ Ivanti บทความชุมชน การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ MSSQL

หากต้องการกำหนดค่า SQL Server

1.ให้ติดตั้ง Microsoft SQL Server รุ่นที่คุณต้องการและสตูดิโอการจัดการ Microsoft SQL Serverคำแนะนำสำหรับการทำเช่นนี้จะพบได้ในเว็บไซต์เครือข่ายนักพัฒนาของ Microsoft

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ใช้การตรวจรับรอง โหมดผสมAvalanche รองรับอินสแตนซ์เริ่มต้นของ Microsoft SQL Server เช่นเดียวกับอินสแตนซ์แบบกำหนดเองใดๆ

2.เปิดสตูดิโอการจัดการ Microsoft SQL Server แล้วเข้าสู่ระบบ

3.นำทางไปยัง ความปลอดภัย > การเข้าสู่ระบบ

4.คลิกขวา แล้วเลือก การเข้าสู่ระบบใหม่ จากเมนูบริบท

5.กรอกชื่อผู้ใช้

6.เลือกตัวเลือก การตรวจรับรองเซิร์ฟเวอร์ SQL

7.กรอกรหัสผ่านฐานข้อมูลและยืนยัน

8.ล้างตัวเลือก บังคับใช้การหมดอายุของรหัสผ่าน

9.คลิก ตกลง

10.คลิกขวาที่การเข้าสู่ระบบใหม่ และเลือก คุณสมบัติ

11.คลิก บทบาทเซิร์ฟเวอร์

12.เลือก dbcreator

13.คลิก ตกลง

14.เปิดตัวจัดการการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ SQL และไปที่ การกำหนดค่าเครือข่ายเซิร์ฟเวอร์ SQL > โปรโตคอล

15.ค้นหาเซิร์ฟเวอร์ของคุณ แล้วคลิกขวาเพื่อเลือก เปิดใช้งาน TCP/IPปิดกล่องคำเตือนโต้ตอบที่เปิดขึ้นมา

16.คลิกสองครั้งที่ TCP/IP แล้วคลิกที่แถบที่อยู่ IP

17.เลื่อนไปที่ IPAll แล้วกรอก 1433 สำหรับช่อง พอร์ตไดนามิค TCPพอร์ตนี้จะต้องเปิดผ่านเครือข่ายและไฟร์วอลล์ของคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยถ้าคุณใช้อินสแตนซ์ที่มีชื่อ คุณจะต้องเปิดพอร์ต 1434 ด้วย

18.คลิก ตกลง แล้วปิดกล่องคำเตือนโต้ตอบที่เปิดขึ้นมา

19.นำทางไปยังบริการเซิร์ฟเวอร์ SQL คลิกขวาที่เซิร์ฟเวอร์ของคุณ และคลิก รีสตาร์ท

ขณะอัปเกรดจาก Avalanche 5.3 โดยที่เซิร์ฟเวอร์ Microsoft SQL ไม่ได้อยู่ในเซิร์ฟเวอร์องค์กร จะต้องติดตั้งเครื่องมือต่อไปนี้ด้วยตัวเองด้วย:

Microsoft SQL Server 2012 Native Client
Microsoft ODBC Driver 11 สำหรับ SQL Server
Microsoft Command Line Utilities 11 สำหรับ SQL Server

ในบางกรณีคุณอาจต้องตรวจสอบเส้นทางไปยัง Microsoft Command Line Utilitiesหลังจากติดตั้ง ไฟล์ sqlcmd.exe ควรอยู่ที่ C:\Program Files\Microsoft SQL Server\100\Tools\Binn\เพื่อให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อจากคอมพิวเตอร์ที่คุณกำลังติดตั้ง Avalanche เปิด ให้เปิดการแจ้งคำสั่งแล้วพิมพ์ sqlcmd -S[ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์] -U[ล็อกอินผู้ใช้ Microsoft SQL Server] -P[รหัสผ่านรหัสผ่านการเข้าสู่ระบบ]หาก 1> ปรากฏขึ้น คุณจะสามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลได้หากไม่ปรากฏ จะต้องมีการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติม