การอัปเกรดเซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์

ใช้ตัวติดตั้งเซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์ เพื่อทำการติดตั้งและอัปเกรดเซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์แต่ละตัว

ในการอัปเกรดเซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์ของคุณ

1.ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์ที่มีอยู่ของคุณไว้บนระบบที่สอดคล้องตามความต้องการขั้นต่ำของระบบแล้ว

2.ดาวน์โหลดตัวติดตั้งเซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์จาก เว็บไซต์สำหรับดาวน์โหลด และคัดลอกไปยังตำแหน่งที่มีการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์ปัจจุบันของคุณไว้

3.คลิกสองครั้งที่ตัวติดตั้งเซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์เพื่อเริ่มต้นกระบวนการอัพเกรด

4.เลือก ใช่ อัปเดตการติดตั้งที่มีอยู่ และคลิก ถัดไป เพื่อทำต่อ

5.ป้อนที่อยู่ Avalanche ในรูปแบบของชื่อโฮสต์หรือที่อยู่ IP เพื่อระบุที่อยู่ของเซิร์ฟเวอร์องค์กร

6.คลิก ถัดไป เพื่อเริ่มต้นกระบวนการติดตั้ง

7.คลิก เสร็จสิ้น เพื่อสิ้นสุดการติดตั้ง

หลังจากที่คุณอัปเกรดเซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์เคลื่อนที่แล้ว ระบบจะเชื่อมต่อเข้ากับเซิร์ฟเวอร์องค์กรและซิงค์เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับข้อมูลล่าสุด

อุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ลงทะเบียนไว้แล้วอาจไม่ปรากฏบนหน้าจอคลังจนกว่าการเช็คอินตามกำหนดการครั้งต่อไป