โปรไฟล์การกำหนดค่า

โปรไฟล์ช่วยให้คุณจัดการการกำหนดค่าและการตั้งค่าจากส่วนกลาง จากนั้นปรับใช้การกำหนดค่าเหล่านั้นไปยังสถานที่ต่างๆ ได้มากเท่าที่จำเป็นใช้โปรไฟล์เพื่ออัปเดตหรือแก้ไขเซิร์ฟเวอร์หรืออุปกรณ์หลายรายการแทนที่จะเปลี่ยนการตั้งค่าด้วยตนเองสำหรับแต่ละรายการต้องเปิดใช้งานโปรไฟล์ก่อนที่จะถูกปรับใช้

รายการต่อไปนี้ระบุข้อมูลเกี่ยวกับชนิดแต่ละชนิดของโปรไฟล์

โปรไฟล์อุปกรณ์อัจฉริยะ

โปรไฟล์การตั้งค่าอุปกรณ์อัจฉริยะ: โปรไฟล์อุปกรณ์อัจฉริยะคือชุดรวมของเพย์โหลดที่กำหนดค่าการตั้งค่าบนอุปกรณ์ Androidโปรไฟล์อุปกรณ์อัจฉริยะมีอยู่ด้วยกันสองแบบ: โปรไฟล์การตั้งค่าอุปกรณ์หรือโปรไฟล์การกำหนดค่าแอปพลิเคชัน

โปรไฟล์การเตรียมใช้งาน Android Enterprise: ให้ใช้โปรไฟล์การเตรียมใช้งานของ Android Enterprise เพื่อสร้างคิวอาร์โค้ดการเตรียมใช้งาน

โปรไฟล์เครื่องพิมพ์

โปรไฟล์การตั้งค่าเครื่องพิมพ์: โปรไฟล์เครื่องพิมพ์คือคอลเลกชันของเพย์โหลดที่กำหนดการตั้งค่าบนอุปกรณ์เครื่องพิมพ์

โปรไฟล์แอปพลิเคชัน

โปรไฟล์การกำหนดค่าแอปพลิเคชัน: โปรไฟล์การกำหนดค่าแอปพลิเคชันจะจัดการ Ivanti การจำลองเทอร์มินัล หรือ Velocity Clients บนอุปกรณ์อัจฉริยะ

โปรไฟล์ Windows Mobile / CE / อุปกรณ์ DOS (AIDC)

โปรไฟล์การตั้งค่าอุปกรณ์เคลื่อนที่ AIDC: โปรไฟล์อุปกรณ์เคลื่อนที่จัดการการตั้งค่าของอุปกรณ์เคลื่อนที่ AIDC ของคุณ รวมถึงการเพิ่ม การเปลี่ยน และการลบคุณสมบัติแบบกำหนดเองและคีย์รีจิสทรี

โปรไฟล์เครือข่าย: โปรไฟล์เครือข่ายจะระบุที่อยู่เกตเวย์ ซับเน็ตมาสก์ การตั้งค่า WWAN และข้อมูลการเข้ารหัสและการรับรองความถูกต้องไปยังอุปกรณ์บนเครือข่ายของคุณ

โปรไฟล์สแกนเพื่อกำหนดค่า: โปรไฟล์สแกนเพื่อกำหนดค่า ช่วยให้คุณสามารถพิมพ์การตั้งค่าเครือข่ายในรูปแบบบาร์โค้ดได้ จากนั้นการตั้งค่าจะถูกใช้งานกับอุปกรณ์เมื่อทำการสแกน

โปรไฟล์ซอฟต์แวร์: โปรไฟล์ซอฟต์แวร์อนุญาตให้คุณควบคุมสถานที่และเวลาที่ซอฟต์แวร์และไฟล์จะถูกกระจายไปยังอุปกรณ์เคลื่อนที่

โปรไฟล์การตั้งค่าของระบบ

โปรไฟล์การแจ้งเตือน: โปรไฟล์การแจ้งเตือนอนุญาตให้คุณติดตามกิจกรรมบนเครือข่ายของคุณและส่งการแจ้งเตือนโดยอีเมลหรือเซิร์ฟเวอร์พร็อกซี

โปรไฟล์เซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์เคลื่อนที่: โปรไฟล์เซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์เคลื่อนที่กำหนดค่าวิธีที่เซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์เคลื่อนที่ติดต่อกับอุปกรณ์และเซิร์ฟเวอร์ Enterprise

โปรไฟล์เซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์เครื่องพิมพ์: โปรไฟล์เซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์เครื่องพิมพ์จะกำหนดการตั้งค่าบนเซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์เครื่องพิมพ์ ซึ่งรวมถึงการกำหนดค่า HTTPS และช่วงการเชื่อมต่ออุปกรณ์

โปรไฟล์เซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์อัจฉริยะ: โปรไฟล์เซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์อัจฉริยะ นั้นช่วยให้คุณสามารถกำหนดค่าการแจ้งเตือนพุช การกำหนดค่า HTTPS และการจัดการอุปกรณ์อัจฉริยะได้

เมื่อคุณกำหนดและปรับใช้โปรไฟล์ เซิร์ฟเวอร์หรืออุปกรณ์จะเก็บค่าการกำหนดค่าไว้จนกว่าคุณจะเปลี่ยนโปรไฟล์หรือกำหนดโปรไฟล์ใหม่ที่มีลำดับความสำคัญสูงกว่าหากคุณเปลี่ยนค่าการกำหนดค่าอุปกรณ์โดยไม่ใช้ Avalanche เมื่อเซิร์ฟเวอร์ทำการสอบถามอุปกรณ์ เซิร์ฟเวอร์จะเรียกคืนค่าการกำหนดค่าจากโปรไฟล์ที่กำหนด