การระบุตำแหน่งอุปกรณ์โดยใช้ข้อมูลสถานีเซลลูลาร์

เมื่ออุปกรณ์มีความสามารถของ GPRS ก็จะสามารถรายงานไปยังเสาสัญญาณเซลล์ที่เชื่อมต่ออยู่ในขณะนั้นได้คอนโซลสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อแสดงตำแหน่งโดยประมาณสำหรับอุปกรณ์บนแผนที่ได้

Avalanche ใช้ geoservices.wavelink.com เพื่อดึงข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้งของเสาสัญญาณเซลล์คุณต้องสามารถเข้าถึงเว็บไซต์นี้เพื่อที่จะใช้ฟังก์ชันค้นหาเสาสัญญาณเซลล์ได้

ในการระบุตำแหน่งอุปกรณ์โดยใช้ข้อมูลสถานีเซลลูลาร์

1.จากแถบ คลัง ให้คลิกชื่อของอุปกรณ์ที่คุณต้องการค้นหาในแผงอุปกรณ์เคลื่อนที่
หน้า รายละเอียดอุปกรณ์เคลื่อนที่ จะปรากฏขึ้น

2.คลิกปุ่ม ค้นหาโดยเสาสัญญาณเซลล์ ที่ด้านบนสุดของหน้า
ไอคอนจะปรากฏบนแผนที่ที่แสดงตำแหน่งของสถานีเซลลูลาร์ที่อุปกรณ์รายงาน

คุณยังสามารถค้นหาอุปกรณ์จากพาเนล อุปกรณ์เคลื่อนที่ ได้โดยการเลือกช่องทำเครื่องหมายทางซ้ายของอุปกรณ์เคลื่อนที่ และคลิก ค้นหาจุดรับส่งสัญญาณโทรศัพท์