การล็อกอุปกรณ์อัจฉริยะ

ผู้ดูแลระบบสามารถล็อกอุปกรณ์ Android หรือ iOS โดยใช้คอนโซล Avalanche ได้เมื่ออุปกรณ์ล็อก ผู้ใช้จะต้องป้อนรหัสของอุปกรณ์เพื่อที่จะเข้าถึงอุปกรณ์นั้นได้ หากไม่มีการตั้งรหัสผ่านที่ระดับอุปกรณ์ อุปกรณ์จะไม่สนใจคำสั่งล็อกใด ๆ

ในการล็อกอุปกรณ์อัจฉริยะจากคอนโซล Avalanche

1.จากแถบ คลัง ให้คลิกที่ชื่อของอุปกรณ์ที่คุณต้องการล็อก
หน้า รายละเอียดอุปกรณ์ จะปรากฏขึ้น

2.คลิกปุ่ม ล็อก ที่ด้านบนสุดของหน้า
กล่องโต้ตอบจะปรากฏขึ้น โดยจะถามว่าคุณแน่ใจว่าต้องการจะล็อกอุปกรณ์หรือไม่

3.คลิก ยืนยัน
อุปกรณ์จะถูกล็อก และผู้ใช้จะต้องป้อนรหัสยืนยันของอุปกรณ์เพื่อที่จะเข้าถึงอุปกรณ์นั้นได้