การปิงอุปกรณ์ AIDC

คุณสามารถปิงอุปกรณ์ AIDC ที่อยู่ในช่วงในปัจจุบันและเรียกใช้ Avalanche Enabler ได้นี่ไม่ใช่การปิงระดับ ICMP แต่เป็นการตรวจสอบสถานะระดับแอปพลิเคชันคุณสมบัตินี้จะระบุว่าอุปกรณ์เคลื่อนที่นั้นเปิดใช้งานหรือไม่

ในการปิงอุปกรณ์เคลื่อนที่

1.จากแถบ คลัง ให้คลิกชื่อของอุปกรณ์ที่คุณต้องการปิงในแถบคำสั่ง อุปกรณ์เคลื่อนที่
หน้า รายละเอียดอุปกรณ์เคลื่อนที่ จะปรากฏขึ้น

2.คลิกปุ่ม ปิงอุปกรณ์ ที่ด้านบนสุดของหน้า
ช่อง สถานะ จะแสดงสถานะของการร้องขอการปิง

นอกจากนี้ คุณยังสามารถปิงอุปกรณ์จากพาเนล อุปกรณ์เคลื่อนที่ ได้โดยการเลือกช่องทำเครื่องหมายทางซ้ายของอุปกรณ์เคลื่อนที่ และคลิก ปิง