การลบ Avalanche ออกจากอุปกรณ์อัจฉริยะ

ส่วนนี้จะมีคำแนะนำสำหรับการลบนโยบาย Avalanche Enabler หรือ Avalanche ออกจากอุปกรณ์อัจฉริยะนอกจากนี้ยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้คอนโซล Avalanche เพื่อลบเพย์โหลด Avalanche และการตั้งค่าที่เกี่ยวข้อง

หากมีการถอนการติดตั้ง Avalanche บนอุปกรณ์อัจฉริยะ เพย์โหลดและไฟล์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องจะถูกลบออก เช่น การดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ ข้อจำกัดของอุปกรณ์ และข้อมูลประจำตัวของ Exchangeอย่างไรก็ตามการทำเช่นนี้ไม่ได้เปลี่ยนการตั้งค่าใดๆ ที่ผู้ใช้ทำกับอุปกรณ์อัจฉริยะอันเนื่องมาจากเพย์โหลด เช่น การตั้งรหัสผ่านหากเพย์โหลดได้รับการป้องกันด้วยรหัสผ่าน ผู้ใช้จะต้องระบุรหัสผ่านเพื่อลบเพย์โหลดแต่ละรายการออก

เมื่อผู้ใช้อุปกรณ์ลบนโยบาย Avalanche ออกจากอุปกรณ์ iOS พวกเขาจะมีตัวเลือกในการลบอุปกรณ์ออกจากการจัดการหรือในการลบเพย์โหลดนั้นๆการลบอุปกรณ์ iOS จากหน้าจอคลังจะล้างข้อมูล Avalanche ทั้งหมดออกจากอุปกรณ์ ซึ่งรวมถึงเพย์โหลดซอฟต์แวร์

ในการดำเนินการล้างข้อมูลจากคอนโซล Avalanche

1.จากแถบ คลัง ของคอนโซล Avalanche ให้คลิกที่ชื่อของอุปกรณ์ที่คุณต้องการล้างข้อมูล
หน้า รายละเอียดอุปกรณ์ จะปรากฏขึ้น

2.ในแผง เครื่องมือ ให้คลิก ล้างข้อมูล
หน้าต่างโต้ตอบ ล้างอุปกรณ์ จะปรากฏขึ้น

คลิก เลือกล้าง เพื่อลบข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเพย์โหลดของ Avalanche บนอุปกรณ์

คลิก เลือกล้างข้อมูล + ลบ เพื่อลบข้อมูล Avalanche ทั้งหมดออกจากอุปกรณ์และลบอุปกรณ์ออกจากคลัง Avalancheหากอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นอุปกรณ์ Android การเลือกล้างข้อมูลจะไม่ลบ Avalanche Enabler ออกจากอุปกรณ์ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อลบ Enabler ออกจากอุปกรณ์

คลิก รีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงาน เพื่อคืนค่าอุปกรณ์กลับเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงานและลบอุปกรณ์ออกจากคลัง Avalancheหากอุปกรณ์ถูกจัดการด้วยโปรไฟล์งานผ่าน Android Enterprise ตัวเลือกนี้จะเป็นการลบ Avalanche และโปรไฟล์งานข้อมูลส่วนที่เหลือของอุปกรณ์จะยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

ในการลบ Avalanche Enabler ออกจากอุปกรณ์ Android

1.บนอุปกรณ์ Android ให้นำทางไปที่ การตั้งค่า > ความปลอดภัยและตำแหน่ง > ขั้นสูง > แอปผู้ดูแลอุปกรณ์

2.ปิดใช้งานช่องทำเครื่องหมายสำหรับแอปพลิเคชัน Avalanche

3.นำทางไปยัง การตั้งค่า > แอปพลิเคชัน แล้วแตะบนแอป Avalanche

4.แตะ ถอนการติดตั้ง

ในการลบเพย์โหลด Avalanche ทั้งหมดออกจากอุปกรณ์ iOS

1.จากอุปกรณ์ ให้เรียกใช้แอพพลิเคชันการตั้งค่า

2.แตะที่ ทั่วไป > โปรไฟล์

3.หากคุณต้องการจะลบเพย์โหลด Avalanche ทั้งหมด ให้แตะที่ Wavelink MDM > ลบ

-หรือ-

หากคุณต้องการที่จะลบเพย์โหลดบางรายการ ให้แตะ โปรไฟล์ Wavelink จากนั้นแตะที่ชื่อเพย์โหลดที่คุณต้องการลบจากนั้นแตะ ลบ

หากเพย์โหลดมีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน คุณจะถูกพรอมต์ให้ใส่รหัสผ่านเพื่อที่จะลบนโยบายออก

อุปกรณ์ที่จัดการโดย Avalanche ที่มีกฎการลงทะเบียนซึ่งเปิดใช้งานโหมดควบคุมไม่สามารถลบโปรไฟล์ MDM ในระดับอุปกรณ์ออกได้ สามารถลบโปรไฟล์ได้ผ่าน Avalanche