การส่งข้อความไปยังอุปกรณ์ AIDC

ส่งข้อความแบบตัวอักษรไปยังอุปกรณ์ AIDC ที่ใช้งาน Avalanche Enabler จากแถบคลังหรือหน้ารายละเอียดอุปกรณ์เคลื่อนที่

ในการส่งข้อความไปยังอุปกรณ์เคลื่อนที่

1.จากแถบ คลัง ให้คลิกอุปกรณ์ที่คุณต้องการส่งข้อความไปถึงในแถบคำสั่ง อุปกรณ์เคลื่อนที่
หน้า รายละเอียดอุปกรณ์เคลื่อนที่ จะปรากฏขึ้น

2.คลิกปุ่ม ข้อความ ที่ด้านบนสุดของหน้า

3.ป้อนข้อความในกล่องข้อความ

4.คลิก ส่ง
ช่อง สถานะ ในส่วน กิจกรรม จะแสดงสถานะของการร้องขอข้อความตัวอักษร

คุณยังสามารถส่งข้อความไปยังอุปกรณ์จากแผง อุปกรณ์เคลื่อนที่ ได้โดยการเลือกช่องทำเครื่องหมายทางซ้ายของอุปกรณ์เคลื่อนที่ และคลิก ข้อความ