การดูประวัติของตำแหน่ง

ดูตำแหน่ง GPS ที่เพิ่งรายงานของอุปกรณ์ AIDC ที่มีความสามารถของ GPSในการใช้ตัวเลือกนี้ คุณต้องเรียกใช้งานเซิร์ฟเวอร์สถิติและต้องเปิดใช้งานการรายงานสถิติเซิร์ฟเวอร์สถิติจะเก็บข้อมูล GPS ของ 48 ชั่วโมงที่ผ่านมาเท่านั้น

คุณสามารถดูประวัติตำแหน่งของอุปกรณ์ได้ตัวเดียวเท่านั้นในแต่ละครั้ง

ในการดูประวัติตำแหน่งของอุปกรณ์เคลื่อนที่

1.คลิกแถบ คลัง

2.จากแถบคำสั่ง อุปกรณ์เคลื่อนที่ ให้คลิกที่ชื่อของอุปกรณ์ที่คุณต้องการดูประวัติ
หน้า รายละเอียดอุปกรณ์ จะปรากฏขึ้น

3.ในพาเนล เครื่องมือ ให้คลิก ประวัติตำแหน่ง
ประวัติตำแหน่งของอุปกรณ์จะแสดงบนแผนที่เป็นชุดไอคอนที่แสดงถึงตำแหน่งที่รายงานในระหว่างเวลาที่ระบุ