การจัดการบันทึกเหตุการณ์อุปกรณ์อัจฉริยะ

คุณสามารถร้องขอบันทึกเหตุการณ์อุปกรณ์ได้จากอุปกรณ์ Android Enterprise ในคลัง Avalanche ของคุณหลังจากที่เซิร์ฟเวอร์ได้รับบันทึกเหตุการณ์จากอุปกรณ์ จะสามารถดูหรือส่งออกบันทึกเหตุการณ์ได้จากคอนโซลของ Avalanche

วิธีร้องขอบันทึกเหตุการณ์จากอุปกรณ์

1.จากแท็บ คลัง ของคอนโซล Avalanche ให้คลิกชื่ออุปกรณ์ที่คุณต้องการเรียกข้อมูลบันทึกเหตุการณ์
หน้า รายละเอียดอุปกรณ์ จะปรากฏขึ้น

2.คลิกปุ่ม บันทึกเหตุการณ์อุปกรณ์ ที่ด้านบนของหน้า

3.คลิก ร้องขอบันทึกเหตุการณ์อุปกรณ์ เพื่อเรียกข้อมูลบันทึกเหตุการณ์จากอุปกรณ์