การรีบูทอุปกรณ์ Android

รีบูทอุปกรณ์ Android จากคอนโซลของ Avalancheต้องการ Android 7+

วิธีการรีบูทอุปกรณ์ Android จากคอนโซลของ Avalanche

1.จากแท็บ คลัง ให้คลิกชื่ออุปกรณ์ที่คุณต้องการรีบูท
หน้า รายละเอียดอุปกรณ์ จะปรากฏขึ้น

2.คลิกปุ่ม รีบูททันที ที่ด้านบนของหน้า
กล่องโต้ตอบจะปรากฏขึ้น โดยจะถามว่าคุณแน่ใจว่าต้องการจะรีบูทอุปกรณ์หรือไม่

3.คลิก รีบูททันที
อุปกรณ์จะได้รับการรีบูท