สั่งงานเครื่องพิมพ์จากคอนโซล

คุณสามารถสั่งงานจากระยะไกลไปยังเครืองพิมพ์แต่ละเครื่องได้จากคอนโซล Avalancheงานเหล่านี้ดำเนินการโดยคลิกที่เครื่องพิมพ์ในแท็บ คลังเครื่องพิมพ์ แล้วคลิกที่ปุ่ม งาน ในพาเนล เครื่องมือ

จะพบเครื่องมือเหล่านี้ได้จากบนหน้ารายละเอียดของเครื่องพิมพ์สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การดูรายละเอียดเครื่องพิมพ์

รีบูททันทีรีบูทเครื่องพิมพ์ทันที

อัปเดตทันทีทำการตรวจสอบเครื่องพิมพ์กับเซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์เครื่องพิมพ์ ว่ามีการกำหนดโปรไฟล์ใหม่หรือโปรไฟล์ที่ได้รับการอัปเดตให้กับเครื่องพิมพ์หรือไม่สามาถรดูข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดโปรไฟล์ได้ที่ โปรไฟล์การตั้งค่าเครื่องพิมพ์

ปิงอุปกรณ์ส่งปิงเพื่อดูว่าเครื่องพิมพ์ทำงานอยู่หรือไม่ และสามารถรับการสื่อสารได้หรือไม่

ล้างข้อมูลรีเซ็ตอุปกรณ์กลับเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน จากนั้นลบข้อมูลและใบรับรองในการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์เครื่องพิมพ์ รวมทั้งข้อมูลการเชื่อมต่อเครือข่ายออกการดำเนินการนี้จะไม่ลบเครื่องพิมพ์ออกจากคลัง

ลบเครื่องพิมพ์ลบเครื่องพิมพ์ออกจากคลังของ Avalanche และปลดสิทธิ์การใช้งาน

สถานะร้องขอข้อมูลคุณสมบัติที่ได้รับการอัปเดตจากเครื่องพิมพ์อาจต้องใช้เวลาสองถึงสามนาทีจึงจะได้รับการตอบรับจากเครื่องพิมพ์รีเฟรชหน้าเพื่อดูข้อมูลที่ได้รับการอัปเดต

กล่องโต้ตอบคำสั่งเปิดเทอร์มินัลการสื่อสารโดยตรง ซึ่งคุณจะสามารถส่งคำสั่งไปที่เครื่องพิมพ์และดูการตอบรับได้สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การสื่อสารกับเครื่องพิมพ์โดยตรง