การใช้เกณฑ์การเลือก

เกณฑ์การเลือกคือชุดของกฎที่คุณปรับใช้กับโฟลเดอร์ โปรไฟล์ หรืออุปกรณ์ซึ่งโดยทั่วไปแล้วกฎเหล่านี้คือคุณสมบัติของอุปกรณ์ เช่น หมายเลขโมเดล หรือประเภทของ OS แต่คุณยังสามารถกำหนดคุณสมบัติแบบกำหนดเองได้อีกด้วยเกณฑ์เหล่านี้จะกำหนดอุปกรณ์เคลื่อนที่ อุปกรณ์อัจฉริยะ หรือเครื่องพิมพ์ที่จะรับโปรไฟล์ หรือที่จะเพิ่มลงในกลุ่มตัวอย่างเช่น การตั้งโปรไฟล์เพื่อให้ปรับใช้กับอุปกรณ์ Hand Held 7400 เท่านั้นโดยใช้เกณฑ์ดังกล่าว: ModelName = HHP7400

เกณฑ์การเลือกจะมีไว้สำหรับรายการต่าง ๆ ต่อไปนี้:

โปรไฟล์โปรไฟล์อนุญาตให้คุณตั้งเกณฑ์การเลือกเมื่อปรับใช้โปรไฟล์ได้นอกจากนี้ โปรไฟล์บางรายการ เช่น โปรไฟล์อุปกรณ์เคลื่อนที่ AIDC ทำให้คุณกำหนดให้เกณฑ์การเลือกอยู่ในตัวโปรไฟล์เองได้

ซอฟต์แวร์นอกจากนี้เกณฑ์การเลือกยังอาจมีอยู่ในแพ็คเกจซอฟต์แวร์แต่ละรายการเพื่อจำกัดการแจกจ่ายแพ็คเกจไปยังอุปกรณ์ที่สามารถใช้รายการดังกล่าวได้อีกด้วยเกณฑ์การเลือกในตัวที่เชื่อมโยงกับแพ็คเกจซอฟต์แวร์จะตั้งโดยนักพัฒนาแพ็คเกจและไม่สามารถปรับแต่งหลังจากสร้างแพ็คเกจได้

กลุ่มและโฟลเดอร์และคุณยังสามารถใช้เกณฑ์การเลือกเพื่อกำหนดอุปกรณ์แบบไดนามิกไปยังกลุ่มหรือโฟลเดอร์ต่างๆ ทุกครั้งที่ซิงค์อุปกรณ์ได้อีกด้วยส่วนนี้จะถูกเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติสำหรับอุปกรณ์อัจฉริยะและเครื่องพิมพ์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การดำเนินการนี้จะเปิดใช้งานผ่านการตั้งค่า ไดนามิกตามเกณฑ์การเลือก บนโปรไฟล์เซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์เคลื่อนที่หากคุณสมบัติบนอุปกรณ์มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างที่เช็คอิน ในครั้งถัดไปที่เช็คอิน Avalanche จะกำหนดอุปกรณ์ไปยังโฟลเดอร์อื่นโดยอัตโนมัติ โดยใช้เกณฑ์การเลือกที่ตรงกับคุณสมบัติใหม่

ตัวสร้างเกณฑ์การเลือกให้รายการของผู้ดำเนินการและตัวแปรการเลือกที่ตั้งไว้ล่วงหน้า และยังอนุญาตให้คุณสามารถเพิ่มคุณสมบัติแบบกำหนดเองเป็นตัวแปรการเลือกใช้ตัวสร้างเกณฑ์การเลือกเพื่อสร้างเกณฑ์การเลือกที่ถูกต้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูหัวข้อไปนี้: