การปรับใช้การเปลี่ยนแปลง

เมื่อคุณกำหนดค่าเครือข่ายไร้สายบางส่วนโดยใช้คอนโซล Avalanche การกำหนดค่าเหล่านั้นจะไม่ถูกส่งไปที่เซิร์ฟเวอร์ของอุปกรณ์ที่สื่อสารกับอุปกรณ์ของคุณในทันทีตัวอย่างเช่น คุณสามารถกำหนดเวลารายการเฉพาะสำหรับส่งการกำหนดค่าใหม่ได้ตัวกำหนดเวลางาน มีข้อได้เปรียบหลายอย่าง รวมถึงความสามารถในการระบุโฟลเดอร์ที่จะได้รับการเปลี่ยนแปลง และความสามารถในการปรับใช้การเปลี่ยนแปลงในระหว่างที่มีกิจกรรมเครือข่ายในระดับต่ำ

คุณต้องปรับใช้ให้เสร็จสิ้นเมื่อคุณสร้างหรือแก้ไขเซิร์ฟเวอร์ โปรไฟล์เพย์โหลดขอบเขต โฟลเดอร์ หรือกฎการลงทะเบียน

เมื่อการปรับใช้เสร็จสิ้น รายการดังกล่าวจะปรากฏในแผงงานที่เสร็จสิ้นเฉพาะเมื่อผู้ดูแลเท่านั้นที่จะสามารถล้างงานจากออกจากแผงงานที่เสร็จสิ้นได้

กำหนดเวลาหรือดำเนินการการปรับใช้จากหน้างานที่กำหนดเวลาหรือจากหนึ่งในแถบหลักในคอนโซล Avalancheปุ่มจะปรากฏขึ้นบนหน้าหลักเมื่อจำเป็นต้องมีการปรับใช้

ในการกำหนดเวลาหรือดำเนินการการปรับใช้จากหน้างานที่กำหนดเวลา

1.คลิก เครื่องมือ > งานที่กำหนดเวลา
หน้า งานที่กำหนดเวลา จะปรากฏขึ้น

2.คลิก เพิ่ม ในแถบคำสั่งงานที่กำหนดเวลา
ตัวช่วยสร้าง กำหนดเวลางาน จะปรากฏขึ้น

3.เลือก การปรับใช้เซิร์ฟเวอร์ เป็นประเภทงาน จากนั้นคลิก ถัดไป

4.หากต้องการเพิ่มโฟลเดอร์ไปยังรายการ โปรดคลิก เพิ่ม แล้วเลือกโฟลเดอร์จากรายการที่ปรากฏ

5.เมื่อคุณเสร็จสิ้นการเพิ่มโฟลเดอร์ ให้คลิก ถัดไป
หน้าจอ ตัวเลือกการกำหนดเวลา จะปรากฏขึ้น

6.กำหนดว่าการปรับใช้จะปรากฏขึ้นเมื่อใด แล้วคลิก ถัดไป

7.หากคุณเลือกครั้งเดียวหรืองานแบบเกิดซํ้า ตัวเลือกสำหรับการกำหนดเวลางานจะปรากฏกำหนดค่าและคลิก ถัดไป

8.ทบทวนงานของคุณแล้วคลิก เสร็จสิ้น
ข้อความระบบจะปรากฏขึ้นในคอนโซลเมื่อการปรับใช้เสร็จสิ้น

เมื่อตัวกำหนดเวลางานทำเหตุการณ์เสร็จสิ้น เหตุการณ์ดังกล่าวจะปรากฏในรายการ งานที่เสร็จสิ้นตามค่าเริ่มต้นตัวกำหนดเวลางาน จะตั้งให้เก็บงานที่เสร็จสิ้นในรายการทั้งหมดผู้ดูแลจะสามารถลบงานแต่ละรายการได้

ปิดตัวเลือกการจัดกำหนดการ

ในการกำหนดเวลาหรือดำเนินการการปรับใช้จากหน้าหลัก

เมื่อต้องการเชื่อมข้อมูล ปุ่มจำเป็นต้องปรับใช้จะปรากฏบนด้านขวาของคอนโซล ด้านบนสุดของแผง

1.ในแผนผังการนำทาง ให้นำทางไปยังโฟลเดอร์ที่คุณต้องการปรับใช้

2.จากแท็บหลักในคอนโซล Avalanche ให้คลิกปุ่ม จำเป็นต้องปรับใช้
หน้าต่างโต้ตอบ ปรับใช้เซิร์ฟเวอร์ จะปรากฏขึ้น

3.เลือกตัวเลือก ปรับใช้ตอนนี้ เพื่อซิงโครไนซ์ทันที หรือ ปรับใช้ภายหลัง เพื่อกำหนดเวลาการปรับใช้

หากคุณกำหนดเวลาการปรับใช้ ให้ใส่วันที่และเวลาแล้วการปรับใช้จะดำเนินการตามนั้นเมื่อใส่เวลาการปรับใช้ ให้ใช้นาฬิกา 24 ชั่วโมง

4.คลิกl เสร็จสิ้น
ข้อความระบบจะปรากฏขึ้นในคอนโซลเมื่อการปรับใช้เสร็จสิ้น