Velocity powered by Wavelink

การตั้งค่าโหมด

การตั้งค่าบนแท็บ โฮสต์ > โหมด จะขึ้นอยู่กับประเภทโปรเจคและประเภทการเลียนแบบคุณสมบัติบางประเภทเท่านั้นที่สามารถใช้ได้กับโปรเจคทุกประเภท

โหมดดั้งเดิมตั้งต้น

บังคับให้ Velocity Client แสดงหน้าจอในโหมดดั้งเดิม (หน้าจอสีดำและเขียว) เมื่อคุณทำการเชื่อมต่อกับโปรไฟล์โฮสต์หากไม่ได้เลือกตัวเลือกนี้ เอ็นจินการแสดง HTML ของไคลเอ็นต์จะถูกใช้เพื่ออัพเดทลักษณะของหน้าจอ

อนุญาตให้ผู้ใช้สลับโหมดได้

อนุญาตให้ผู้ใช้สลับระหว่างโหมดดั้งเดิมและโหมดทันสมัยได้ตามที่ต้องการ เมื่อตัวเลือกนี้ถูกปิดใช้งาน ผู้ใช้จะไม่สามารถเลือกโหมดที่ต้องการใช้งานได้

สลับไปเป็นโหมดดั้งเดิมตั้งต้นโดยอัตโนมัติ

กำหนดว่า Velocity Client จะแสดงหน้าจอโดยอัตโนมัติโดยไม่มีแม่แบบ HTML ในโหมดดั้งเดิมตั้งต้นหรือไม่เมื่อเปิดใช้ หน้าจอทั้งหมดที่พบโดยไม่มีแม่แบบ HTML จะแสดงในหน้าจอสีดำและสีเขียวแบบดั้งเดิมเมื่อปิดใช้งาน หน้าจอเดียวกันเหล่านี้จะแสดงภาพเคลื่อนไหวการโหลดและปุ่มโหมดดั้งเดิมตั้งต้นในกรณีนี้ หน้าจอจะไม่แสดงจนกว่าจะเลือกโหมดดั้งเดิมตั้งต้น หรือผู้ใช้ย้อนกลับไปที่หน้าจอ

ปิดใช้งานการจัดรูปแบบที่มีการคาดเดา

ปิดใช้งานหน้าจอที่มีการคาดเดาทั้งหมดเพื่อไม่ให้ปรากฏใน Velocity Clientหน้าจอใดๆ ที่ติดป้ายไว้ว่า "ที่มีการคาดเดา" ในแท็บหน้าจอจะไม่สามารถใช้งานได้ใน Clientเฉพาะหน้าจอที่ได้รับการแก้ไขและที่ติดป้ายไว้ว่า "แม่แบบ" เท่านั้นที่จะสามารถใช้งานได้ที่ระดับอุปกรณ์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าจอที่มีการคาดเดาและหน้าจอแม่แบบ ให้ดูการแก้ไของค์ประกอบหน้าจอ

ควรปิดใช้งานการจัดรูปแบบที่มีการคาดเดาเฉพาะเมื่อคุณได้ทำการเปลี่ยนแปลงหน้าจอแต่ละหน้าจอด้วยตนเองเท่านั้นหากหน้าจอไม่ได้รับการแก้ไขและแสดงเป็น "ที่มีการคาดเดา" จากแท็บหน้าจอ หน้าจอจะไม่โหลดที่ระดับอุปกรณ์และจะแสดงหน้าจอรอเท่านั้นไม่อนุญาตให้มีการป้อนข้อมูลในหน้าจอเหล่านี้

การหมุนหน้าจอ

ระบุการวางแนวหน้าจอที่อุปกรณ์รองรับ

ค่าที่เป็นไปได้ประกอบด้วย:

ล็อคแนวตั้ง

ล็อคแนวนอน

เปลี่ยนแปลง

อุปกรณ์พร้อมทำงานเสมอ

ป้องกันไม่ให้อุปกรณ์เข้าสู่โหมดสลีปในระหว่างที่แอป Velocity ทำงานอยู่ส่วนนี้จะช่วยให้หน้าจอเปิดค้างไว้ และอาจใช้พลังงานจากแบตเตอรี่มากขึ้นหาก Velocity ทำงานอยู่บนพื้นหลัง คุณสมบัตินี้จะไม่ป้องกันอุปกรณ์จากการเข้าสู่โหมดสลีป

ระดับการซูมเริ่มต้น

ค่าการซูมเริ่มต้นขณะโหลดหน้า


บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?   

หัวข้อ:

ไม่ถูกต้อง

ไม่สมบูรณ์

ไม่ใช่สิ่งที่ฉันคาดไว้

อื่นๆ