เพย์โหลดการตั้งค่าอุปกรณ์ (Windows Phone)

เพย์โหลดการตั้งค่าอุปกรณ์อนุญาตให้สามารถปรับใช้การกำหนดค่าเพิ่มเติมกับ Windows Phone และอุปกรณ์ Windows Embedded Handheld 8.1 ได้ ด้วยเพย์โหลดนี้ คุณสามารถตั้งค่าที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ NTP เพื่อเชื่อมข้อมูลเวลาระหว่างอุปกรณ์ Windows Phone หลาย ๆ เครื่องให้เหมือนกันได้ สามารถใช้เพย์โหลดการตั้งค่าอุปกรณ์ได้เพียงหนึ่งอันเท่านั้นต่ออุปกรณ์หนึ่งเครื่องต่อครั้ง

เพย์โหลดนี้มีตัวเลือกต่อไปนี้:

ชื่อเพย์โหลด

ชื่อของเพย์โหลด

ยืนยันข้อมูลที่จัดหา

ป้องกันไฟล์การจัดหา prov.xml จากการถูกลบในเหตุการณ์ของการล้างข้อมูลอุปกรณ์ ไฟล์นี้ประกอบด้วยข้อมูลที่ถูกใช้ในช่วงบูตแรก หลังจากอัพเดต และหลังจากรีเซ็ตเช่น ข้อมูลประจำตัวการลงทะเบียน Windows Phone แบบทีละหลายเครื่อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนแบบทีละหลายเครื่อง ให้ดูที่ การกำหนดค่าการตั้งค่าระบบทั่วไป

ช่วงเวลาการเชื่อมข้อมูลเซิร์ฟเวอร์เป็นชั่วโมง

ช่วงเวลาความถี่ที่อุปกรณ์จะต้องเชื่อมข้อมูลกับเซิร์ฟเวอร์ NTP เป็นชั่วโมง ตามค่าเริ่มต้น ค่านี้จะถูกตั้งไว้ที่ 24

เซิร์ฟเวอร์ NTP

เซิร์ฟเวอร์เวลา NTP ใช้เพื่อเชื่อมข้อมูลอุปกรณ์บนเครือข่ายหลาย ๆ เครื่อง สามารถกำหนดเซิร์ฟเวอร์ได้โดยที่อยู่ IP หรือ DNS

 


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?    

บทความนี้:

ไม่ถูกต้อง

ไม่สมบูรณ์

ไม่ใช่ที่ฉันต้องการ

อื่นๆ

© 2016 Wavelink Corporation. All Rights Reserved.