Toegangsbeheer

Onder Beheer > Toegangsbeheer, bieden de pagina's Leden, Rollen en Bereiken u de mogelijkheid om de toegang tot het Neurons-platform te beheren.

Leden

Wanneer een bedrijf inschrijft op het Ivanti Neurons Platform, wordt de eerste persoon die aanmeldt lid en krijgt deze de rol van Beheerder toegewezen. Andere mensen kunnen worden uitgenodigd om lid van het Neurons Platform te worden en de functies die het Neurons Platform te bieden heeft, te gebruiken.

Er is geen verbinding tussen de lijst van gebruikers die leden zijn van het Neurons Platform en de gebruikersgegevens die zijn geïmporteerd met een Active Directory-connector.

Rollen

U kunt de machtigingen van uw leden configureren door een of meer Rollen aan het toe te wijzen.

Het Neurons Platform wordt geleverd met verschillende vooraf geconfigureerde rollen die niet kunnen worden gewijzigd. Als deze rollen niet voldoen aan uw behoeften, kunt u ook aangepaste rollen maken.

Bereiken

Gebruik bereiken om te definiëren welke apparaten leden kunnen zien en beheren. Beheerders kunnen een bereik creëren die een statische lijst van apparaten bevat of een bereik dat dynamisch werkt op basis van filters.

Er kunnen meerdere bereiken worden toegewezen aan leden. Het maken en toewijzen van een bereik vereist de machtiging Toegangsbeheer > Bereiken wijzigen.

Bereiken zijn momenteel alleen van toepassing op de volgende gebieden van het Ivanti Neurons-platform:

  • Apparaten
  • Personen
  • Smart Advisors
  • Dashboardcomponenten die gegevens ophalen van Apparaten of Personen