Microsoft Active Directory-connector

Dit is een on-premises connector.

De Active Directory-connector verzamelt gegevens over gebruikers en apparaten van een Active Directory-server. U kunt meerdere Active Directory-connectors hebben om gegevens uit verschillende onderdelen van de map te trekken.

Als er apparaatgegevens van een andere bron in Neurons zijn en u apparaatgegevens importeert van Active Directory, zal Neurons de records afstemmen zodat u geen apparaatrecords hoeft te dupliceren.

Voor informatie over de gegevens die worden geïmporteerd en hoe ze worden toegewezen, zie Toewijzing (hieronder).

Opties

Een Active Directory-connector heeft de volgende opties:

  • Connectornaam: een naam voor de connector.
  • Naam connectorserver: De naam van de connectorserver waarmee deze connector is gekoppeld. . Elke connector kan alleen worden gekoppeld aan één connectorserver. Als u de connector hebt toegevoegd aan een specifieke connectorserver, kan dit veld voor u worden ingevuld. Anders kunt u de connectorserver selecteren in de lijst.
  • Domeinnaam: de domeinnaam voor de Active Directory-server.
  • De basis-DN instellen: de distinguished name voor de locatie in de map waaruit u gegevens wilt trekken. De connector verzamelt gegevens van de gebruiker, het apparaat en de business unit.  
  • Gebruikersnaam en Wachtwoord: referenties voor toegang tot Active Directory.
  • Gebruikersdrempel en apparaatdrempel: om het aantal gegevens dat wordt verzameld voor Neurons te beperken, stelt u een drempel in voor een specifiek aantal dagen. De connector zal alleen gebruikers of apparaten importeren die tijdens die periode zijn gemaakt of bijgewerkt.
  • Herhalingen: het aantal keer dat de connector de gegevens moet verzamelen.
  • Starttijd: Het tijdstip van de dag waarop de connector moet beginnen werken. Om de impact op uw netwerk en toepassingen te minimaliseren, raden wij u aan connectors algemeen gezien 's nachts of tijdens weekends uit te voeren.
  • Actief: of de connector al dan niet actief is. Terwijl de connector actief is, wordt deze uitgevoerd volgens de planning die u maakt. Als u het selectievakje wist, is de de connector inactief en worden geen gegevens verzameld zolang het selectievakje niet opnieuw is ingeschakeld en de connector is opgeslagen.
  • Actiereferenties: de referenties die Ivanti Neurons gebruikt om acties en query's uit te voeren op de apparaat- of persoonsgegevens. De typen beschikbare acties en query's zijn afhankelijk van uw specifieke werkomgeving.

Nadat deze connector de eerste keer werd uitgevoerd, zullen daaropvolgende geplande uitvoeringen alleen records verzamelen die zijn gewijzigd sinds de laatste uitvoering. Als u de connector op aanvraag uitvoert (met de opdracht Nu uitvoeren of de knop Opslaan en uitvoeren), wordt de volledige gegevensset vernieuwd en niet alleen de gewijzigde records.

Zie Connectors instellen voor details over het configureren of gebruiken van connectors.

Toewijzing

De gegevens die deze connector importeert, wordt toegewezen aan doelkenmerken in de Neurons-platform-database.

Download het CSV-bestand via de onderstaande knop voor een overzicht van de manier waarop gegevens die worden geïmporteerd door deze connector, worden toegewezen aan Neurons-doelkenmerken.

Toewijzingen downloaden

Zie Toewijzing connectorgegevens voor een overzicht van de Neurons-doelkenmerken per gegevenstype en de connectorbronkenmerken die eraan zijn toegewezen.