Connectors instellen

Met Ivanti Neurons-connectors kunt u gegevens over uw organisatie, zoals apparaat- of gebruikersgegevens, importeren in het Ivanti Neurons-platform. Een connector houdt de details bij van de gegevens die moeten worden verzameld, waar ze moeten worden verzameld en wanneer en hoe vaak die informatie in Neurons moet worden geïmporteerd.

Er zijn twee types connectors waaruit u kunt kiezen voor de meeste gegevensbronnen die Neurons ondersteunt: deze die in de cloud worden uitgevoerd en deze die een lokale connectorserver gebruiken. Voor andere gegevensbronnen zal slechts een van deze connectortypes beschikbaar zijn.

Cloud-connectors importeren gegevens van door cloud gehoste services zoals Microsoft Azure of AWS; u voegt ze toe aan de Neurons-cloudconnectorserver. On-premises connectors importeren gegevens uit specifieke, on-premises brontoepassingen zoals Ivanti Endpoint Manager, of ze zijn generiek, zoals de CSV-connector. On-premises connectors vereisen dat u ook een lokale connectorserver instelt door het installeren van de Ivanti Neurons Agent met een Agentbeleid waarvoor de capaciteit Connectorserver is ingeschakeld.

U kunt zoveel connectors en lokale connectorservers gebruiken als u nodig hebt om gegevens te verzamelen wanneer en hoe u maar wilt. Elke connectorserver kan meerdere connectors hebben, zelfs van hetzelfde type, of kan toegang krijgen tot dezelfde brontoepassing;

Andere gebruikersrollen dan de beheerder moeten mogelijk connectors weergeven en instellen. Hiervoor moeten die rollen worden toegewezen aan Connectors-machtigingen. Zie Toegangsbeheer voor meer details.

Over on-premises connectorservers

On-premises connectors vereisen dat u de Ivanti Neurons-agent installeert met een agentbeleid waarvoor de capaciteit Connectorserver is ingeschakeld, op een lokale Windows-server die toegang heeft tot uw gegevensbron. Hiermee kunnen gegevens worden doorgegeven aan Neurons vanaf de brontoepassing (bijvoorbeeld, Endpoint Manager).

De on-premises connectorserver gebruikt HTTPS (poort 443) om te communiceren. Lees meer over Vereiste URL's, IP-adressen en poorten.

Een on-premises connectorserver is niet vereist voor cloudconnectors.

Aan de slag

Als u verbinding wilt maken met een on-premises brontoepassing, moet u eerst Neurons invullen met een lokale connectorserver.

Standaard zullen nieuwe gebruikers merken dat de pagina Connectors > Connectorservers alleen een optie voor de Cloud-connectorserver toont tot een on-premises connectorserver is toegevoegd. Een lokale connectorserver is niet vereist voor cloudconnectors. U kunt onmiddellijk een of meer van die connectors toevoegen aan de Cloud-optie op de pagina Connectorservers. Raadpleeg de sectie Lopende taken hieronder om een cloudconnector in te stellen.

Lopende taken

Zie Toewijzing connectorgegevens voor een overzicht van kenmerken die worden geïmporteerd door connectors en voor de manier waarop kenmerken worden toegewezen aan doelkenmerken.

Raadpleeg de volgende pagina's voor informatie over de beschikbare connectors: