Connector Ivanti Eindpuntbeheer

Dit is een on-premises connector.

De Eindpuntbeheer-connector verzamelt gegevens over apparaten van Ivanti Eindpuntbeheer (EPM).

De connector Eindpuntbeheer vereist SQL Server 2012 of hoger als de database voor Eindpuntbeheer. SQL Server 2016 is aanbevolen.

Voor informatie over de gegevens die worden geïmporteerd en hoe ze worden toegewezen, zie Toewijzing (hieronder).

Wanneer u een connector voor Eindpuntbeheer gebruikt, moet de connectorserver worden geïnstalleerd op een locatie waar deze contact kan opnemen met de core server van Eindpuntbeheer en de Neurons-server. U mag de Eindpuntbeheer-connector niet uitoveren tijdens het databaseonderhoud.

Opties

Een Eindpuntbeheer-connector heeft de volgende opties:

 • Connectornaam: een naam voor de connector.
 • Naam connectorserver: De naam van de connectorserver waarmee deze connector is gekoppeld. . Elke connector kan alleen worden gekoppeld aan één connectorserver. Als u de connector hebt toegevoegd aan een specifieke connectorserver, kan dit veld voor u worden ingevuld. Anders kunt u de connectorserver selecteren in de lijst.
 • SQL-servernaam: het IP-adres of de DNS-naam van de server waar de Endpoint Manager-database wordt uitgevoerd. Als u een poort moet opgeven, voegt u dit toe achter de servernaam, met een komma (geen spaties) tussen de twee items.
 • SQL-database: de naam van de Endpoint Manager-database.
 • Authenticatie: het type authenticatie.
 • Gebruikersnaam en Wachtwoord: referenties voor toegang tot de Endpoint Manager-database. De account moet lees- en schrijfmachtigingen hebben.
 • Apparaten importeren van Activabeheer: als u Activabeheer gebruikt, neemt u de apparaten op in de import. Activabeheer is een hulpprogramma voor Gegevensanalyse. Zie Help Gegevensanalyse voor meer informatie.
 • Herhalingen: het aantal keer dat de connector de gegevens moet verzamelen.
 • Starttijd: Het tijdstip van de dag waarop de connector moet beginnen werken. Om de impact op uw netwerk en toepassingen te minimaliseren, raden wij u aan connectors algemeen gezien 's nachts of tijdens weekends uit te voeren.
 • Actief: of de connector al dan niet actief is. Terwijl de connector actief is, wordt deze uitgevoerd volgens de planning die u maakt. Als u het selectievakje uitschakelt, is de connector inactief en worden worden geen gegevens verzameld zolang het selectievakje niet opnieuw is ingeschakeld en de connector is opgeslagen.
 • Actiereferenties: de referenties die Ivanti Neurons gebruikt om acties en query's uit te voeren op de apparaat- of persoonsgegevens. De typen beschikbare acties en query's zijn afhankelijk van uw specifieke werkomgeving. De gegevens van de kernserver moeten privileges hebben op de server waarop Eindpuntbeheer is geïnstalleerd, en de gegevens van het eindpuntbeheer worden gebruikt voor de toegang tot de toepassing zelf. Leden van de gebruikersgroep LANDESK-administrators voldoen standaard aan beide referentievereisten.

Zie Connectors instellen voor details over het configureren of gebruiken van connectors.

Toewijzing

De gegevens die deze connector importeert, wordt toegewezen aan doelkenmerken in de Neurons-platform-database.

Download het CSV-bestand via de onderstaande knop voor een overzicht van de manier waarop gegevens die worden geïmporteerd door deze connector, worden toegewezen aan Neurons-doelkenmerken.

Toewijzingen downloaden

Zie Toewijzing connectorgegevens voor een overzicht van de Neurons-doelkenmerken per gegevenstype en de connectorbronkenmerken die eraan zijn toegewezen.