Detectieregels app-distributie

Detectieregels van het app-distributiepakket kunnen helpen bepalen of een pakket al is geïnstalleerd en mag daarom niet opnieuw worden geïnstalleerd.

Configureer detectieregels in App-distributie > App-catalogus. Voeg een app toe of bewerk een app, en selecteer het tabblad Pakket.

Detectieregels worden alleen gecontroleerd aan het begin van de verwerking van een pakket. Een detectieactie zal bijgevolg altijd het eerste item zijn in de bouwer als deze wordt gebruikt. Detectieregels worden uitgevoerd in de volgorde waarin ze zijn gedefinieerd.

BELANGRIJK: als een detectiestap wordt opgelost als waar, stopt de pakketverwerking en verschijnt de app-status van de apparaten als compatibel.

Hier zijn de beschikbare detectieregels:

Detectieregel en actieregistratie

App-distributie maakt een logboekbestand voor elke app die wordt geïmplementeerd naar een apparaat. Het logboek heeft gegevens voor elke detectieregel en andere pakketacties. Als de detectieregels niet werken zoals verwacht, gebruikt u het logboekbestand om te helpen achterhalen waarom dat zo is. Logboek worden op elk apparaat opgeslagen in deze map:

  • C:\ProgramData\Ivanti\Ivanti Cloud Agent\Logs\SWDApps

Elke logboekbestandsnaam bevat de pakket-GUID. Als u een pakket bewerkt in de App-catalogus, kunt u de pakket-GUID ervan zien in de webbrowser-URL. Dit helpt u zoeken naar het logboekbestand waarin u geïnteresseerd bent.

U kunt een vereenvoudigd logboek op afstand weergeven vanaf de pagina App-distributie > Implementatiestatus. Zoek het apparaat en het pakket die u wilt zien en selecteer rechts de optie Logboek weergeven van het actiemenu.