Implementatiecampagnes

Met implementatiecampagnes kunt u gefaseerde implementaties van patches maken voor specifieke producten. Elke campagne kan meerdere fasen bevatten die gericht zijn op verschillende groepen waarbij de implementatie pas naar de volgende fase gaat na een ingestelde periode en bij een ingesteld succespercentage. Elke fase kan automatisch of na goedkeuring doorgaan. U wijst producten toe aan een implementatiecampagne vanaf het paneel Beheer configureren voor een product, zoals beschreven in Producten beheren, of wanneer een specifieke versie wordt gepubliceerd, zoals beschreven in Een specifieke versie publiceren.

De tabel op het tabblad Implementatiecampagnes toont bestaande implementatiecampagnes, samen met hun titels en beschrijven evenals het aantal fasen en het aantal producten. Selecteer Acties Knop Acties om de implementatie te Klonen of te Verwijderen. Het is niet mogelijk bestaande implementaties te bewerken, maar in plaats daarvan kunt u wel implementaties klonen en wijzigen.

Implementatiecampagnes maken

Vanaf het tabblad Implementatiecampagnes kunt u implementaties maken met verschillende configuraties zodat u vervolgens producten kunt toewijzen aan de meest geschikte. Elke implementatie moet minstens twee fasen hebben.

Een nieuwe implementatiecampagne maken:

 1. Klik op het tabblad Implementatiecampagnes op Implementatie maken.
  Het paneel Een nieuwe implementatiecampagne maken verschijnt.
 2. Voer een naam en een beschrijving in.
 3. Onder de bedieningselementen Naam en Beschrijving bevindt zich een tabel met een tijdelijke aanduiding voor de eerste fase van de nieuwe implementatiecampagne. Klik langs deze tijdelijke aanduiding op pictogram bewerken.
  Het paneel Faseconfiguratie verschijnt.
 4. Voer een Beschrijving in voor de fase en vul dan de volgende velden in zoals vereist:
  • Succespercentage - het percentage van gepoogde installaties van een product dat moet gelukt zijn voordat de implementatie van dat product kan doorgaan naar de volgende fase.
  • Wachtperiode - de tijd in dagen tussen het begin van de fase voor een product en wanneer het succespercentage voor het eerst berekende wordt voor dat product. Stel dit in op een waarde waarbij voldoende installaties kunnen worden geprobeerd waarvan u zeker bent dat het succespercentage legitiem is.
  • Minimale installatiepercentage apparaat (optioneel) - het percentage van doelapparaten waarop een product moet zijn geïnstalleerd voordat de implementatie van dat product kan doorgaan naar de volgende fase.
  • Vereiste groepen - selecteer de groepen waarvoor u de toepassingen wilt instellen als vereist in deze fase van de implementatie of schakel het selectievakje Alle apparaten in om u te richten op alle apparaten zoals vereist.
  • Beschikbare groepen - selecteer de groepen waarvoor u de toepassingen wilt instellen als beschikbaar in deze fase van de implementatie of schakel het selectievakje Alle apparaten in om u te richten op alle apparaten zoals beschikbaar. U kunt slechts een van de selectievakjes van Alle apparaten selecteren.
  • U kunt meer instellingen configureren voor meldingen, beschikbaarheid, deadlines en herstartopties door te klikken op Opties naast Vereiste groepsopties of Beschikbare groepsopties. Dit zijn dezelfde instellingen zoals gebruik bij het configureren van het beheer van een product - zie Groepsopties voor meer details.

 5. Als u wilt dat de implementatie doorgaat naar de volgende fase zodra een fase de wachtperiode heeft doorgemaakt en voldoet aan het succespercentage, laat u het selectievakje Handmatig goedkeuren leeg. Als u wilt dat iemand de overgang naar de volgende fase goedkeurt vanaf de implementatieviewer, selecteert u Handmatig goedkeuren.
 6. Klik op Opslaan.
  De fase wordt toegevoegd.
 7. Klik op + boven de tabel van de fasen om nog een tussenliggende fase toe te voegen indien vereist..
 8. Configureer in het groepsvak Laatste fase hoe u de implementatie wilt eindigen door te selecteren welke groepen door de toepassing moeten worden ingesteld als vereist en welke als beschikbaar.
 9. Wanneer u alle vereiste fasen hebt toegevoegd, klikt u op Opslaan.
  Het dialoogvenster Een nieuwe implementatiecampagne maken sluit en de nieuwe campagne verschijnt op de Implementatietabel.

De details van een implementatiecampagne weergeven

U kunt de details van een implementatiecampagne weergeven en de voortgang naar de volgende fase goedkeuren vanaf de implementatie-viewer. Klik op de naam van de implementatie in de tabel op het tabblad Implementatiecampagnes.

De implementatieviewer bevat drie tegels:

 • Faseconfiguratie: een tabel die de details toont van de configuratie voor elk van de fasen, inclusief de geselecteerde toewijzingstypes, het aantal toegewezen groepen en de wachtperiode en het succespercentage waaraan moet worden voldaan voordat u doorgaat naar de volgende fase.Klik op de gegevens in de kolom Groepen om de toegewezen groepen te zien.
 • Productstatus: een kolomgrafiek dat het aantal producten toont dat momenteel in elke fase van de implementatie is.
 • Actieve producten: een tabel die de status toont van elk product dat momenteel door de implementatie doorloopt.
  Voor elk product kunt u de versie zien, in welke implementatiefase het product is, het huidige succespercentage en hoe ver dit is geëvolueerd via zijn wachtperiode. Als u de optie Handmatig goedkeuren hebt geselecteerd in de configuratie,is er een knop Goedkeuren waarmee u de implementatie kunt overbrengen naar de volgende fase wanneer aan de vereisten voor Wachtperiode en Succespercentage is voldaan.
  Klik op Laatste fase opnemen om resultaten te zien voor producten die de laatste fase in de implementatiecampagne hebben bereikt en daarom zijn ingesteld als vereist of beschikbaar in Intune voor alle opgegeven apparaten.

  U kunt de tabel Actieve producten filteren om alleen producten in een specifieke fase weer te geven door te klikken op een rij in de tabel Faseconfiguratie of een kolom in de grafiek Productstatus. Om de tabel opnieuw in te stellen, klikt u op Filter wissen of klikt u opnieuw op de geselecteerde fase.

Versies verwijderen van een implementatiecampagne

U zult soms een versie willen verwijderen van een implementatiecampagne: bijvoorbeeld wanneer er meerdere versies van hetzelfde product in een implementatiecampagne zijn en u slechts één versie wilt behouden,

Een versie verwijderen van een implementatiecampagne:

 1. Klik op het tabblad Implementatiecampagnes op de vereiste implementatiecampagne in het raster.
  Het venster Implementatiecampagne verschijnt.
 2. Klik in het raster Actieve productenop Knop Acties in de kolom Acties, samen met de versie die u wilt verwijderen en selecteer vervolgens Verwijderen.
  U wordt gevraag te bevestigen dat u de opgegeven versie wilt verwijderen uit de implementatiecampagne.
 3. Klik op Verwijderen.
  De geselecteerde versie van het product wordt verwijderd van de implementatiecampagne. Als deze niet wordt verwijderd van Intune en andere aspecten van het productbeheer ongewijzigd zijn.

Een product handmatig promoveren naar de volgende fase van een implementatiecampagne

Elke fase van een implementatiecampagne evolueert doorgaans alleen na een ingestelde periode en een ingesteld succespercentage. Het is echter soms mogelijk dat u voordien een specifiek product wilt promoten naar de volgende fase.

Een product promoveren naar de volgende fase:

 1. Klik op het tabblad Implementatiecampagnes op de vereiste implementatiecampagne in het raster.
  Het venster Implementatiecampagne verschijnt.
 2. Klik in het raster Actieve productenop Knop Acties in de kolom Acties, samen met de versie die u wilt promoten en selecteer vervolgens Nu promoveren.
  U wordt gevraagd te bevestigen dat u het geselecteerde product wilt promoveren naar de volgende fase.
 3. Klik op Nu promoveren.
  Het geselecteerde product wordt verplaatst naar de volgende fase van de implementatiecampagne.