การกำหนดค่าแอปองค์กร

หลายๆ แอปใน Play Store ที่ได้รับการจัดการ จะมีการกำหนดค่าที่มีการจัดการการกำหนดค่าเหล่านี้จะแตกต่างกันไปตามแอป แต่โดยทั่วไปจะเป็นการอนุญาตคุณให้สามารถเข้าสู่ข้อมูลจำเพาะของบริษัท เช่น URL เซิร์ฟเวอร์หรือโทเค็นการรับรองความถูกต้องหากการกำหนดค่าที่ได้รับการจัดการสามารถใช้งานได้กับแอป จะมีการระบุอยู่ด้านล่างของปุ่มอนุมัติ/ซื้อใน Play Store ที่ได้รับการจัดการหลังจากที่แอปได้รับการอนุมัติ จะสามารถกำหนดค่าแอปดังกล่าวได้โดยใช้เพย์โหลดซอฟต์แวร์ Avalanche

สามารถดูภาพรวมการใช้งานการกำหนดค่าที่มีการจัดการได้ที่วิดีโอต่อไปนี้:

การปรับแต่งการปรับใช้ซอฟต์แวร์ Android

วิธีการการสร้างการกำหนดค่าที่มีการจัดการ

1.อนุมัติแอปที่เสนอการกำหนดค่าที่ได้รับการจัดการใน Play Store ที่ได้รับการจัดการ ของคุณ

2.จากคอนโซล Avalanche ให้ไปที่แท็บ เพย์โหลด

3.คลิก เพย์โหลดใหม่ ในแผง เพย์โหลดที่มี

4.เลือก Android Enterprise > ซอฟต์แวร์

5.ป้อนชื่อสำหรับเพย์โหลด

6.เลือกบัญชีบริการขององค์กรที่จะเชื่อมโยงกับเพย์โหลด

7.ใน แอปองค์กร ให้คลิก เรียกดู เพื่อค้นหาแล้วเลือกแอปที่อนุมัติ

8.คลิก กำหนดค่า.
กล่องโต้ตอบ กำหนดค่าแอปพลิเคชัน Android for Enterprise Application จะปรากฏขึ้น

9.คลิก สร้างใหม่

10.ป้อนชื่อที่ใช้อธิบายสำหรับการกำหนดค่า

11.กำหนดค่าตัวเลือกตามต้องการ

12.ในแผงการกำหนดค่าที่ได้รับการจัดการ ให้คลิก บันทึก

13.เลือกการกำหนดค่าของคุณจากเมนูดรอปดาวน์ การกำหนดค่า

14.คลิก เลือกการกำหนดค่า

15.บันทึกเพย์โหลด
การกำหนดค่าใหม่จะถูกปรับใช้ในครั้งต่อไปที่ปรับใช้เพย์โหลด

สามารถใช้การกำหนดค่าเดียวกันกับหลายเพย์โหลดได้ โดยการเลือกจากเมนูดรอปดาวน์ การกำหนดค่า ในกล่องโต้ตอบ กำหนดค่าแอปพลิเคชัน Android for Enterpriseสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซอฟต์แวร์เพย์โหลดได้ที่ เพย์โหลดของซอฟต์แวร์

วิธีแก้ไขการกำหนดค่าที่มีการจัดการ

1.จากคอนโซล Avalanche ให้ไปที่แท็บ เพย์โหลด

2.คลิกชื่อของเพย์โหลดซอฟต์แวร์ที่คุณต้องการแก้ไขในแผงเพย์โหลดที่สามารถใช้งานได้

3.คลิก แก้ไข

4.คลิก กำหนดค่า.
กล่องโต้ตอบ กำหนดค่าแอปพลิเคชัน Android for Enterprise Application จะปรากฏขึ้น

5.เลือกการกำหนดค่าจากเมนูเลื่อนลงของการกำหนดค่า

6.คลิก แก้ไขการกำหนดค่าที่เลือก

7.กำหนดค่าตัวเลือกตามต้องการ

8.ในแผงการกำหนดค่าที่ได้รับการจัดการ ให้คลิก บันทึก

9.คลิก เลือกการกำหนดค่า

10.บันทึกเพย์โหลด
การกำหนดค่าใหม่จะถูกปรับใช้ในครั้งต่อไปที่ปรับใช้เพย์โหลด