เพย์โหลดของซอฟต์แวร์

ใช้เพย์โหลดซอฟต์แวร์ในการกระจายแอปไปยังอุปกรณ์อัจฉริยะเพย์โหลดจะส่งข้อมูลและตำแหน่งที่ตั้งแอปไปที่อุปกรณ์เพื่อติดตั้ง

คุณสามารถแจกจ่ายแอปที่โฮสต์ในร้านค้าแอปหรือโฮสต์ไฟล์แอปพลิเคชันผ่าน Avalanche ได้เมื่อแอปอยู่ในร้านค้าแอป อุปกรณ์จะแสดงหน้าที่ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งแอปได้เมื่อโฮสต์ไฟล์แอปพลิเคชันผ่าน Avalanche อุปกรณ์จะดาวน์โหลดไฟล์จากตำแหน่งที่ตั้งที่ระบุ แล้วเริ่มติดตั้งแอป

คุณสามารถสร้างเพย์โหลดซอฟต์แวร์ใหม่ซึ่งจะเขียนทับเพย์โหลดที่มีอยู่เดิมใดๆ สำหรับซอฟต์แวร์เดียวกันการดำเนินการนี้จะลบเวอร์ชันเก่าแล้วติดตั้งแอปพลิเคชันเวอร์ชันใหม่โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการกำหนดค่าที่มีอยู่เดิม

ปิดAndroid

ปิดAndroid Enterprise

ปิดiOS