การตั้งค่าสิทธิ์ของแอป Enterprise

ใช้ Avalanche เพื่อกำหนดค่าสิทธิ์ในรันไทม์สำหรับแอปที่ดาวน์โหลดจาก Play Store ที่ได้รับการจัดการสำหรับแต่ละองค์กรที่ลงทะเบียนกับ Avalanche คุณสามารถตั้งค่าการเข้าถึงเริ่มต้นสำหรับสิทธิ์ทั้งหมด และกำหนดค่าแต่ละสิทธิ์ของแอปบางแอป

วิธีการตั้งค่าสิทธิ์แบบแยกเฉพาะแอป (วิธีการที่แนะนำ)

1.บนแท็บ เพย์โหลด ให้คลิก เพย์โหลดใหม่ ในพาเนล เพย์โหลดที่พร้อมใช้งาน

2.เลือก Android Enterprise > ซอฟต์แวร์

3.ป้อนชื่อสำหรับเพย์โหลด

4.เลือกบัญชีบริการขององค์กรที่จะเชื่อมโยงกับเพย์โหลด

5.ในแอป Enterprise ให้คลิก เรียกดู เพื่อค้นหา แล้วเลือกแอป

6.คลิกปุ่ม สิทธิ์ในรันไทม์

7.เลือก อนุมัติ ปฏิเสธ หรือ ค่าตั้งต้น สำหรับแต่ละสิทธิ์การเลือกค่าตั้งต้นจะตั้งสิทธิ์ให้ใช้สิทธิ์ตั้งต้นขององค์กร

8.คลิก บันทึก

9.บันทึกเพย์โหลด

การตั้งค่าสิทธิ์ใหม่จะใช้ในครั้งต่อไปที่ปรับใช้เพย์โหลด

การตั้งค่าสิทธิ์ที่กำหนดค่าแล้วในโปรไฟล์ซอฟต์แวร์จะเป็นการเขียนทับการตั้งค่าสิทธิ์ในรันไทม์ตั้งต้นขององค์กรสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซอฟต์แวร์เพย์โหลดได้ที่ เพย์โหลดของซอฟต์แวร์

หากต้องการกำหนดสิทธิ์ตั้งต้นแอปขององค์กร

1.ให้ไปยัง เครื่องมือ > Android Enterprise

2.เลือกองค์กรจากรายการ

3.คลิก เปลี่ยนการอนุญาต Runtime เริ่มต้น

4.เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้

อนุญาตอนุญาตสิทธิ์ของแอปทั้งหมด

ปฏิเสธปฏิเสธสิทธิ์ของแอปทั้งหมด

พร้อมท์แจ้งผู้ใช้ให้เลือก อนุญาต หรือ ปฏิเสธ สำหรับแต่ละสิทธิ์

5.คลิก บันทึก

6.เรียกใช้การปรับใช้งาน

ค่าตั้งต้นที่เลือกจะใช้กับทุกสิทธิ์ของแอปทั้งหมดที่ดาวน์โหลดจาก Play Store ที่ได้รับการจัดการอย่างไรก็ตาม การตั้งค่านี้สามารถถูกเขียนทับสำหรับสิทธิ์ของแอปที่เฉพาะเจาะจงโดยใช้เพย์โหลดซอฟต์แวร์