การเตรียมใช้งาน NFC

ใช้การเตรียมใช้งาน NFC เพื่อส่งข้อมูล Wi-Fi และข้อมูลการลงทะเบียนจากอุปกรณ์ Android Enterprise ที่ลงทะเบียนไว้ไปยังอุปกรณ์ใหม่ที่มีการจัดการอย่างสมบูรณ์กระบวนการนี้จะต้องใช้อุปกรณ์สองเครื่อง: เครื่องหนึ่งจะต้องมีข้อมูลการเตรียมใช้งาน และอีกเครื่องหนึ่งคือเครื่องที่จะเตรียมใช้งานอุปกรณ์ที่คุณต้องการเตรียมใช้งาน ควรอยู่ในสถานะรีเซ็ตกลับเป็นค่าจากโรงงาน หรือตั้งค่าเพื่อการใช้งานเป็นครั้งแรก

การเตรียมใช้งาน NFC จากอุปกรณ์ไปยังอุปกรณ์ จะใช้ได้เฉพาะกับอุปกรณ์ที่ใช้ Android 9 หรือเก่ากว่าเท่านั้นหากต้องการเตรียมใช้งานอุปกรณ์ที่ใช้ Android 10 คุณจะต้องใช้ซอฟต์แวร์บุคคลที่สามเพื่อส่งข้อมูล Wi-Fi และข้อมูลการลงทะเบียนไปยังแท็ก NFC

สามารถชมการสาธิตการตั้งค่า และการใช้การเตรียมใช้งาน NFC ได้ที่วิดีโอต่อไปนี้:

การเตรียมใช้งาน Android Enterprise NFC

วิธีเตรียมใช้งานอุปกรณ์ที่มีการจัดการอย่างสมบูรณ์ด้วย NFC

1.บนอุปกรณ์ที่คุณต้องการเริ่มต้นเตรียมใช้งาน ให้เปิดตัวเปิดใช้งาน Avalanche

2.แตะไอคอน เมนู

3.แตะ การเตรียมใช้งาน

4.แตะ ใหม่

5.ป้อนข้อมูล Wi-Fi และข้อมูลการลงทะเบียนที่คุณต้องการส่งไปยังอุปกรณ์อีกเครื่องและคุณยังสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดเตรียมใช้งานเพื่อป้อนข้อมูลนี้ได้อีกด้วยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างคิวอาร์โค้ดเตรียมใช้งานได้ที่ การเตรียมใช้งานคิวอาร์โค้ด

6.แตะ การเตรียมใช้งาน NFC

7.เปิดอุปกรณ์ที่คุณต้องการเตรียมใช้งาน

8.ขยับเซนเซอร์ NFC ของอุปกรณ์ทั้งสองเครื่องมาอยู่ใกล้ ๆ กัน

9.บนอุปกรณ์ที่คุณต้องการใช้เริ่มเตรียมใช้งาน ให้แตะหน้าจอเพื่อพุชข้อมูลการเตรียมใช้งานไปยังอุปกรณ์อีกเครื่อง

10.บนอุปกรณ์ที่คุณต้องการเตรียมใช้งาน ให้แตะ ยอมรับและดำเนินการต่อ เพื่อตั้งค่าอุปกรณ์

อุปกรณ์นี้ถูกลงทะเบียนกับ Avalanche ในรูปแบบอุปกรณ์ที่มีการจัดการอย่างสมบูรณ์