การเตรียมใช้งานคิวอาร์โค้ด

ใช้การเตรียมใช้งานคิวอาร์โค้ดเพื่อส่งข้อมูล Wi-Fi และข้อมูลการลงทะเบียนจากอุปกรณ์ Android Enterprise ที่ลงทะเบียนไว้ ไปยังอุปกรณ์ใหม่ที่มีการจัดการอย่างสมบูรณ์อุปกรณ์ที่คุณต้องการเตรียมใช้งานควรอยู่ในสถานะการตั้งค่าครั้งแรก หรือเพิ่งรีเซ็ตกลับเป็นค่าจากโรงงาน

สามารถสร้างคิวอาร์โค้ดการเตรียมใช้งานได้สองวิธี: จากตัวเปิดใช้งาน หรือจากโปรไฟล์การเตรียมใช้งาน

การเตรียมใช้งานจากตัวเปิดใช้งานการสร้างคิวอาร์โค้ดในตัวเปิดใช้งานจะช่วยให้คุณสามารถบันทึกข้อมูลการเตรียมใช้งานไว้บนอุปกรณ์ที่ใช้เตรียมใช้งาน เพื่อนำกลับมาใช้ซ้ำเรื่อย ๆสามารถสร้างได้หลายโปรไฟล์การเตรียมใช้งานบนอุปกรณ์เครื่องเดียวและยังสามารถใช้โปรไฟล์การเตรียมใช้งานสำหรับการเตรียมใช้งาน NFC ได้อีกด้วยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การเตรียมใช้งาน NFC

การเตรียมใช้งานจากโปรไฟล์การเตรียมใช้งาน การสร้างโปรไฟล์การเตรียมใช้งานในคอนโซล จะช่วยให้คุณสามารถพิมพ์คิวอาร์โค้ดได้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ โปรไฟล์การเตรียมใช้งาน Android Enterprise

คิวอาร์โค้ดการเตรียมใช้งานที่สร้างขึ้นด้วยหนึ่งในวิธีการนี้จะไม่ถูกเข้ารหัส

ปิดวิธีการสร้างคิวอาร์โค้ดการเตรียมใช้งานจากตัวเปิดใช้งาน

1.บนอุปกรณ์ที่คุณต้องการเริ่มต้นเตรียมใช้งาน ให้เปิดตัวเปิดใช้งาน Avalanche

2.แตะไอคอน เมนู

3.แตะ การเตรียมใช้งาน

4.แตะ ใหม่

5.ป้อนข้อมูล Wi-Fi และข้อมูลการลงทะเบียนที่คุณต้องการส่งไปยังอุปกรณ์อีกเครื่อง

6.แตะ บันทึก

7.แตะ คิวอาร์โค้ด

ปิดวิธีการสร้างคิวอาร์โค้ดจากโปรไฟล์การเตรียมใช้งาน

1.ไปที่แท็บ โปรไฟล์

2.ในพาเนล โปรไฟล์ที่พร้อมใช้งาน ให้คลิก โปรไฟล์ใหม่

3.คลิก การเตรียมใช้งาน Android Enterprise

4.ป้อนข้อมูล Wi-Fi และข้อมูลการลงทะเบียนที่คุณต้องการใส่ไว้ในโค้ด

5.คลิก บันทึก

6.คลิก พิมพ์ เพื่อดูและพิมพ์คิวอาร์โค้ดการเตรียมใช้งาน

วิธีการเตรียมใช้งานอุปกรณ์ที่มีการจัดการอย่างสมบูรณ์ด้วยคิวอาร์โค้ด

1.รีเซ็ตอุปกรณ์กลับเป็นค่าจากโรงงาน

2.แตะพื้นที่ว่างบนหน้าจอเริ่มต้นหกครั้ง
คิวอาร์สแกนเนอร์จะเปิดขึ้น

หากอุปกรณ์ของคุณใช้ Android 8 หรือเก่ากว่า คุณจะต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต และดาวน์โหลดคิวอาร์สแกนเนอร์ก่อน จึงจะสามารถสแกนโค้ดได้

3.สแกนคิวอาร์โค้ดการเตรียมใช้งาน

4.แตะ ถัดไป เพื่อดาวน์โหลดตัวเปิดใช้งานและเริ่มต้นการเตรียมใช้งาน

5.แตะ ยอมรับและดำเนินการต่อ เพื่อตั้งค่าอุปกรณ์

6.แตะ ถัดไป เพื่อยอมรับว่าอุปกรณ์จะอยู่ภายใต้การจัดการโดยองค์กรของคุณ

7.แตะ ยอมรับ เพื่ออนุมัติบริการของ Google ที่จำเป็น

อุปกรณ์นี้ถูกลงทะเบียนกับ Avalanche ในรูปแบบอุปกรณ์ที่มีการจัดการอย่างสมบูรณ์