การนำเข้าใบรับรองเซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์อัจฉริยะ

จะต้องใช้ใบรับรอง SSL ในการเชื่อมต่ออย่างปลอดภัยระหว่างอุปกรณ์อัจฉริยะกับเซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์อัจฉริยะขั้นตอนนี้คือขั้นตอนบังคับหากคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ Android หรือ iOS เข้ากับ AvalancheAvalanche จะต้องใช้ใบรับรอง SSL ที่อยู่ในรูปแบบ PKCS #12 พร้อมคีย์ส่วนบุคคลสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับการรับใบรับรอง และการแปลงเป็น PKCS #12 ได้ที่ การรับใบรับรอง SSL

วิธีการเพิ่มใบรับรองลงในเซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์อัจฉริยะ

1.จากคอนโซล Avalanche ให้ไปยังหน้าโปรไฟล์และเลือกโปรไฟล์เซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์อัจฉริยะที่คุณต้องการเพิ่มใบรับรอง

2.คลิก แก้ไข

3.ในส่วนการกำหนดค่า HTTPS ให้คลิก เพิ่ม

4.ระบุตำแหน่งไฟล์ .pfx ของใบรับรอง จากนั้นคลิก เปิด

5.ป้อนรหัสผ่านที่เกี่ยวข้องกับใบรับรองในกล่องข้อความ รหัสผ่าน

6.คลิก บันทึก

7.ดำเนินการหรือจัดกำหนดการปรับใช้จากระดับ My Enterpriseสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การปรับใช้การเปลี่ยนแปลง

หลังจากที่คุณตั้งค่าใบรับรอง SSL จะเป็นการเปิดใช้งานการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์อัจฉริยะและเซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์อัจฉริยะและคุณสามารถลงทะเบียนอุปกรณ์ได้อุปกรณ์ iOS จำเป็นต้องใช้ใบรับรอง APNS เช่นเดียวกันสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการรับใบรับรอง APNS โปรดดูที่ การรับใบรับรอง APNS สำหรับ iOS