การสร้างกฎการลงทะเบียนสำหรับอุปกรณ์อัจฉริยะ

กฎการลงทะเบียนอนุญาตให้อุปกรณ์อัจฉริยะเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์และกำหนดว่าจะแสดงอุปกรณ์ใดในโฟลเดอร์กฎการลงทะเบียนประกอบด้วย ID, รหัสผ่านและชื่อของโฟลเดอร์ที่อุปกรณ์ที่ใช้กฎจะถูกวางกฎการลงทะเบียนยังสามารถเชื่อมโยงกับบัญชี Android Enterprise เพื่อให้โปรไฟล์การทำงานของอุปกรณ์เข้าถึงแอปที่ได้รับอนุมัติขององค์กรได้

ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์อัจฉริยะกับ Avalanche ผู้ใช้อุปกรณ์จะต้องให้ ID การลงทะเบียนและรหัสผ่านเมื่ออุปกรณ์เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ Avalanche อุปกรณ์จะทำการลงทะเบียนและอยู่ในโฟลเดอร์ที่เกี่ยวข้องกับกฎการลงทะเบียนที่อุปกรณ์ใช้

ในการสร้างกฎการลงทะเบียน

1.คลิกที่แท็บ การลงทะเบียนในแผงกฎการลงทะเบียน ให้คลิก เพิ่ม

-หรือ-

ในแผนผังการนำทาง ให้เลือกขอบเขตหรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการสร้างกฎ แล้วคลิก ดูบนหน้ารายละเอียดโฟลเดอร์ ให้คลิก เพิ่ม ในแผงกฎการลงทะเบียน

หน้าต่างโต้ตอบของ กฎการลงทะเบียน จะปรากฏ

2.ป้อน ID การลงทะเบียน โฟลเดอร์เป้าหมาย และรหัสผ่านสำหรับกฎการลงทะเบียนในกล่องข้อความ

กฎการลงทะเบียนแต่ละข้อจะต้องมี ID ที่ไม่ซ้ำกันเราขอแนะนำว่ากฎการลงทะเบียนควรใช้ ID ที่แสดงถึงวัตถุประสงค์ของกฎการลงทะเบียนนั้นๆ

3.หากคุณกำลังเชื่อมต่ออุปกรณ์ Android ให้เลือกบริการแจ้งเตือน

หากคุณใช้ตัวเปิดใช้งาน Avalanche มาตรฐานเวอร์ชัน 6.2 หรือเก่ากว่า ให้เลือก ANS

หากคุณใช้ตัวเปิดใช้งาน Avalanche เวอร์ชัน 6.3 หรือใหม่กว่า ให้เลือก ANS หรือ FCM

หากคุณใช้ตัวเปิดใช้งาน Android Enterprise ให้เลือก FCM

4.หากคุณใช้ Android Enterprise ให้เลือกองค์กรจากเมนูแบบเลื่อนลง Android ESA

5.หากคุณต้องการให้อุปกรณ์แสดข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ (EULA) แก่ผู้ใช้อุปกรณ์คุณสามารถอัปโหลดหนึ่งในของคุณเองหรือแก้ไขแม่แบบที่จัดทำโดย Ivantiคลิก ดาวน์โหลดแม่แบบ เพื่อดูแม่แบบตัวอย่างหรือคลิก เลือกหา เพื่ออัปโหลดไฟล์ข้อความของคุณเอง

6.คลิก บันทึก

7.ทำการปรับใช้เพื่อส่งกฎการลงทะเบียนไปยังเซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์อัจฉริยะ
เมื่อลงทะเบียนอุปกรณ์ อุปกรณ์จะถูกวางลงในโฟลเดอร์ที่เชื่อมโยงกับกฎการลงทะเบียนที่อุปกรณ์ใช้

ปิดประเภทของบริการแจ้งเตือน

ปิดประเภทกฎการลงทะเบียน

ปิดประเภทของการมอบหมายโฟลเดอร์