การเชื่อมต่ออุปกรณ์ Android

สามารถลงทะเบียนอุปกรณ์อัจฉริยะ Android ใน Avalanche ได้ โดยใช้แอปพลิเคชันตัวเปิดใช้งาน Avalancheสามารถลงทะเบียนอุปกรณ์ Android ใน Avalanche ได้ โดยใช้โหมดการจัดการต่อไปนี้:

โหมดผู้ดูแลอุปกรณ์ มีไว้สำหรับอุปกรณ์ของบริษัท เนื่องจากจะควบคุมอุปกรณ์และข้อมูลทั้งหมดอย่างสมบูรณ์โหมดผู้ดูแลอุปกรณ์จะใช้ตัวเปิดใช้งาน Avalanche มาตรฐาน(ต้องการ Android 4.1+)

โหมดโปรไฟล์งาน Android Enterprise โดยปกติแล้วจะมีไว้สำหรับอุปกรณ์ของพนักงานเอง (BYOD) เนื่องจากจะเป็นการสร้างโปรไฟล์งานที่แตกต่างจากอุปกรณ์ที่เหลือ. โหมดโปรไฟล์ใช้งานจะใช้ตัวเปิดใช้งานของ Android Enterprise(ต้องการ Android 5.1+)

โหมด Android Enterprise ที่มีการจัดการอย่างสมบูรณ์ มักจะถูกใช้งานกับอุปกรณ์ของบริษัท เนื่องจากจะสามารถควบคุมอุปกรณ์และข้อมูลในอุปกรณ์ได้อย่างเต็มที่โหมดที่มีการจัดการอย่างสมบูรณ์จะใช้ตัวเปิดใช้งานของ Android Enterpriseและยังสามารถกำหนดให้อุปกรณ์ที่มีการจัดการอย่างสมบูรณ์เข้าสู่โหมดอุปกรณ์เฉพาะงาน (คีออส/ล็อกงาน) ได้อีกด้วย(ต้องการ Android 6.0+)

นอกเหนือจากการติดตั้งตัวเปิดใช้งานแล้ว คุณต้องสร้างกฎการลงทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งกฎเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ Android กับเซิร์ฟเวอร์สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างกฎการลงทะเบียน โปรดดู การสร้างกฎการลงทะเบียนสำหรับอุปกรณ์อัจฉริยะ

อุปกรณ์ Android ยังต้องการใบรับรอง SSL เพื่อเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์อัจฉริยะได้อย่างปลอดภัยสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การรับใบรับรอง SSL

ปิดตัวเปิดใช้งานมาตรฐาน

ปิดAndroid Enterprise Enabler